Uma Mekk Suurlaat 2015

euroopal logod 1UMA MEKK VI Suurlaada korraldamist toetatakse “Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020” prioriteetse suuna 5 “Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine” meetme “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse 5.4.2. “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” raames Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammist.

uma mekk 2015 eelteadeLaadale on oodatud kauplema eelkõige kohaliku talutoodanguga kauplejad, kel pakkuda Vana Võrumaal ja selle lähiümbruses kasvatatud puu- ja köögivilju, maitse-ja ravimtaimi ning siinsele kandile omaseid toidukaupu: küpsetisi, hoidiseid, piima-ja lihatooteid, maiustusi, jooke. Kauplema ootame ka neid, kel müügiks pakkuda söögitegemiseks vajalik kohalik käsitöö: nõud, tekstiil jms. Uut ja huvitavat toodet võivad pakkuda ka kaugemad tootjad.

Registreerimine ja info: tel. 52 66 832; umamekk@voruleader.ee

Registreerimiseks vajalik info:

  1. Talu/ettevõtte nimi, kontaktisiku nimi, telefoninumber, meiliaadress.
  2. Millega kauplete?
  3. Mitut meetrit kauplemispinda vajate (maksimaalselt 2-3 meetrit, platsi sügavus 2m)?
  4. Kas vajate elektrit, elektriseadme võimsus?

Tähelepanu!

  • Kauplejatel vajalike lubade, tõendite, dokumentide olemasolu ja  teavituste ning kooskõlastuste eest (s.h. alkoholimüügi luba) vastutab kaupleja ise.
  • Kauplejal vajalik kaasa võtta oma laud, elektritarbijatel oma pikendusjuhe ja võimalusel prügikast.
  • Osalustasu asemel paluvad laadakorraldajad kauplejalt annetust laada auhinnafondi ühe oma toote näol.
  • Spordikeskus avab uksed kauplejatele kauba sisse toomiseks 07. novembri hommikul kell 06.30
  • Laadakorraldajatel on õigus mittesobivat kaupa laadale mitte lubada või see laadalt kõrvaldada.
  • Laadakorraldajad paluvad kauplejatel (kauba olemasolul) viibida laadal selle lõpuni ehk kella 15-ni ja lahkudes jätta oma müügiplats maha puhtana.