Vahendite soetamine

MTÜ MOTOKLUBI WILDHOGS MC
Projektiga soetati klubile ürituste ja tegevuste läbiviimiseks vajalikud vahendid: Respo haagis, telk Tendest Premium (3x6m), 8 ühest lauast ja kahest pingist koosnevat klappmööbli komplekti ja tööriistakomplekt. Kohaliku kogukonna huvides on oluline näidata motomaailma head jätkusuutlikku mainet, kui mõnusat ja kasulikku vaba aja veetmise moodust.
Toetus: Meede 3. Noorte tegevuse edendamine, summas 4 751,43 eurot.