Valmis kogumik “Arukad külad ja kogukonnad”

METK maaeluvõrgustiku teenistus on koostöös LEADER tegevusrühmadega kokku pannud projektinäidete kogumiku. Väljaandest leiab 31 aruka küla lähenemist toetavat ettevõtmist üle Eesti, mis on saanud toetust Eesti maaelu arengukava 2014–2020 LEADER-meetmest.

Lehekülgedelt 60-61 leiab Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna näitena Kangsti kogukonna suurepärase koostöö tulemuste kohta.  Renoveeritud külamaja mitmekesistab küla tegevusi ning pakub häid võimalusi ühistegevuseks, panustab arukasse kogukonna arengusse ja suurendab noorte motivatsiooni piirkonda jäämiseks.

Tutvu kogumiku veebiversiooniga