Vastseliina Piiskopilinnuse kompleksi kultuuripärandi tutvustamine ja säilitamine

Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus
Projekti toel teostati Vastseliina Piiskopilinnuse kompleksi terviklik mainekujundus reklaammaterjali ning atraktiivse ürituse kaudu väärtustades kohalikku kultuuripärandit. Koostati Vastseliina Piiskopilinnuse infovoldik, valmis kodulehekülg, kaubikule paigaldati spetsiaalkilele trükitud reklaamkleebised. Soetati keskaegses stiilis sisustatud kõrtsiruumi keskaja stiilis nõud, kööki soetati ahjuga elektripliit ja külmik. Korraldati keskaja köögist ja kultuurist inspireeritud stiiliüritus „Keskaja köök” koos toitude degusteerimise, kohalike lugude ja lauludega Piiri kõrts külastuskeskus-muuseumis.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 8 558,72 eurot.