Vastseliinas tegutses õpilasmalev

„Luban tänasest päevast peale teha tööd hella südame ja lahtise käega, panen mängu kõik oma napid anded, et minul ja minu kaaslastel kunagi igav ei hakkaks ja hoian malevas sõlmitud sõprussidemed alati alles.“ Need sõnad laususid malevlased viimasel päeval, kui kaks nädalat tihedat tööd oli selja taha jäänud. Käesolev suvi oli esimene peale Eesti taasiseseisvumist, kus tööd alustas Vastseliina õpilasmalev – uudne võimalus nii õpilastele kui ka korraldajatele. See oli ka põhjuseks, miks sellel aastal malevlaste gruppi liiga suurt ei planeeritud. Oma esimest ametlikku töökogemust pakuti 15–le noorele. Kohad täitusid üpris kiiresti. Esimesel tööpäeval, 6.augustil, olid soovijad õigeaegselt kohal, siiski väikeste kadudega – neljateistkümnekesi. Grupis oli 9 tüdrukut ja 5 poissi vanuses 13-18a.
Põhiliseks töökohaks sai Vana-Vastseliina park, kus noored riisusid ja korrastasid metsaalust. Poistel õnnestus käia paar päeva Kirikumäe matkamaja tõrvamas ning viimase tööpäeva, 17.augusti, veetsid kõik noored Vastseliina alevikus, kus tehti heakorrastustöid. Tööandjateks olid MTÜ Vastseliina Külade Ühendus ja Vastseliina Vallavalitsus.
Kõigi noortega sõlmiti tööleping ning igapäev tehti 4 tundi tõsist tööd. 
Kes malevas käinud, teab väga hästi, et see ei ole ainult töötegemine. Pool päevast kulus erinevatele huvitegevustele. Nii saidki noored erinevaid teadmisi karjääriplaneerimisest, tööseadusandlusest ja esmaabist. Külastati Vastseliina Vallavalitsust, kus vallasekretär Piret Otsatalu tutvustas omavalitsuse töökorraldust ja seadusandlust, arutleti erinevate noortele pakutavate võimaluste üle. Vaba aega aitasid sisustada veel Üllar Tähe, kes tegi noortele väikses õppuse lasketiirus ning Vana-Vastseliinas asuv käsitöötare, kus noored said meisterdada. Malevlasi külastas Anneli Viitkin Võrumaa Partnerluskogust, kes tutvustas neile koolitus- ning projektikirjutamisvõimalusi.
Ühe pärastlõuna võtsid malevlased päris vabaks ja sõideti Pühajärve äärde puhkama, sportima ja vesiratastega rallima. Toitlustamise tagas malevlastele Piiri kõrts.
Selleaastane malev ei olnud ööbimisega . Järgmise aasta plaanid on aga suuremad, seda nii malevlaste arvu kui ka korralduse poole pealt. Plaanime tööle panna kaks rühma ning seda juba juulis 2008.a.
Lugupeetud kohalikud ettevõtjad ja talupidajad! Ootame Teie huvitavaid tööpakkumisi järgmise aasta õpilasmaleva jaoks, sest oma valla noored on meie tulevik.
Projekti rahastasid: Võrumaa Partnerluskogu EL Leader programmist, MTÜ Vastseliina Külade Ühendus ja Vastseliina Vallavalitsus.
 
Maleva rühmajuht
Inga Leelanss
Noorsootööspetsialist
Kontakt tel: 78 51 090