Võrumaa Partnerluskogu Arengupäev 19.august

VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU ARENGUSTRATEEGIA 2023-2029 KOOSTAMINE

ARENGUPÄEV Hämsaare Turismitalus
 
PÄEVAKAVA
09.30 – 10.00 Kogunemine, tervituskohv
10.00 – 11.30 Sissejuhatus päeva
Ülevaade strateegia protsessist ja piirkonna statistilistest näitajatest
Paneeldiskussioon ekspertidega, lauaarutelude teemade tutvustus
Arutelud laudkondades
      ● Kogukondade arendamine ja sotsiaalne kaasatus (Kadri Kangro)
      ● Kestlik areng ja piirkonna eripärad ettevõtluses,              kogukondades,omavalitsustes (Erkki Peetsalu)
      ● Ettevõtluse arendamine (Aleksandr Miina)
      ● Ringmajandus ja elurikkus kui võimalus uuendusteks (Reet Utsu)
      ● Tegevusgrupi tugi projektide ettevalmistamisel ja elluviimisel (Kerli Kanger)
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Arutelud laudkondades jätkuvad. Kokkuvõtted päevast
13.15 – 14.00 Lõunasöök
       Head koduteed!