Võrumaa Partnerluskogu avab Meetme 2.1. Covid-19 kriisi mõju leevendamine taotlusvooru

Meede 2.1. “Covid-19 kriisi mõju leevendamine”  taotlusvoor on avatud 14.-18.08.2023 kell 16.00.
Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 1 aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad, kellel oli käibelangus tulenevalt Covid-19 kriisi mõjust võrreldes 2019 aastaga v.a. Orava ja Misso piirkond.
Meetme maht taotlusvoorus on 74 487,21 eurot.
Projektitaotluste hindamise tähtaeg on hiljemalt 29.09.2023.
Taotlused tuleb esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu alates väljakuulutatud taotlusvooru esimesest päevast kuni viimase päeva kella 16:00-ni.
Teade taotlusvooru avanemise kohta avalikustatud 02.juuni 2023.a.