Võrumaa Partnerluskogu kutsub koolitusele!

Päevakava 13. mai
10.30 – tervituskohvi ja suupisted
11:00 –  Motivatsioon, positiivse keskkonna loomine enesearenduse abil
12:30 – kohvipaus (15 min)
12:45 –  koolituspäev jätkub
14:15 – lõuna (45 min)
15:00 –  Kuidas konflikti arenguvõimalusena kasutada; inimeste erinevus; elurõõmu hoidmine ja edasiandmine.
16:30 – kohvipaus
18:15 – koolituspäeva ametliku osa lõpp
 Koolituse põhiteemaks on igapäevase elu põhitalad – mõte, sõna ja tunne.
Jutuks tulevad teemad: motivatsioon, positiivse keskkonna loomine enesearenduse abil; konfliktide oskuslik ärakasutamine kogukonna arenguks; inimeste erinevus; elurõõmu hoidmine ja edasiandmine.
Koolituse jooksul saad mõndagi põnevat teada iseendast ja teistest.
Koolituselt saad tööriistad, mida tulevikus vajadusel kasutada. 
 Pane koolitusele selga mugav riietus, võta kaasa hea tuju, avatud meel ja soov tegevustes aktiivselt kaasa lüüa.
Koolitused on alati praktilised ja interaktiivsed sisaldades tajutegevusi. Tegevused on mängulised ja loovad, õhkkond positiivne ja vaba. Läbivaks elurõõmus vaimsus, mõtteterad, temaatilised lõdvestavad või energetiseerivad kehalised harjutused. 
Koolitused toimuvad sõbralikus ja rahulikus keskkonnas, mis tagab parima võimaliku infoomistamise osalejate poolt. Samas on koolituspäev struktureeritud ja juhitud. 
Koolituse tulemus
Oskus ennast jälgida ja arendada
Oskus teadlikult pöörata tähelepanu enda ja teiste tegevustele igapäevases koostöös  
Positiivne laeng
14. mai Päevakava: 
10.00     Sissejuhatus. Milline on Sinu küla pildil täna? Aga homme, lähitulevikus… Kas muuta küla pildil või hoopis raamida pilti külast? 
10.30     Millist raami soovid valida koostööle külas? MTÜ ja seltsing: õiguslikud alused, liikmed, juhtimine, vara, aruandlus. Majandustegevus ühendustes. 
12.00     Kelle jaoks ja miks jätta raami sisse vaba ruumi? 
    Ettevõtjad ja kohalik omavalitsus
13.00     LÕUNA
13.45     Sinu võimalus muuta küla mainet; kogukonna ettevõtlus, koostöö kogukonna ja ettevõtja vahel kui arengu üks võimalusi.
14.15     Jätkub teema. Koostöö ühenduste ja ettevõtjate vahel.Lepingud, finantseerimine. 
15.00     Jalasirutuspaus
15.15     Koostöö teema jätkub
16.00 -16.15 Kokkuvõte päevast ja lõpetamine; edasise koolitusvajaduse arutelu
Kindlasti saab olema tore ja meeldejääv koolitus!