Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor on avatud 25.01-22.02.2010

Avatavad meetmed:

Meede 1. Elukeskkonna parandamine

Alameede- Kohaliku kultuuripärandi säilitamine
Alameede – Külakogukondade algatusvõime tugevdamine elukeskkonna parandamisel

Meede 2 Elanike oskuste ning piirkonna ressursside rakendamine ettevõtluses

Alameede- Maapiirkonna ettevõtluse ja tugiinfrastruktuuri arendamise toetus
Alameede – Väiketootmisettevõtte toetus

Meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ning kaasamine kogukonda

Taotlusdokumendid on kättesaadavad alates jaanuarist 2010.a. kodulehel www. voruleader.ee
Täpsem info ja tugi taotluse koostamise kohta:

Ettevõtlus meetmete ekspert- Jako Jaagu – tel.52 30 969, jako@voruleader.ee
Elukeskkonna ja noorte meetmete ekspert – Kerli Kanger – tel. 51 02 662, kerli@voruleader.ee
info@voruleader.ee
Tel. 50 26 632; 78 68 373; 78 68 372

leadereestivorumaapartnerluskoguleadereu