Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas 1. märtsil käskkirja, mille alusel eraldatakse LEADER tegevusgruppidele täiendavat toetust strateegiate kvaliteedi põhjal.

Võrumaa Partnerluskogu saab tulenevalt  strateegia hindamistulemustest  lisaks juba eelnevalt eraldatud 3 miljonile eurole veel ca 660 000 eurot juurde. 
Aastateks 2014-2020 koostatud strateegia järgi saavad LEADER toetust taotleda Võrumaal  Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, Vastseliine ja Võru vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundussektor, kohalik omavalitsus ja kohalik tegevusgrupp kolmest meetmest.

Projektitoetusteks perioodil 2014-2020 on Võrumaa Partnerluskogule eraldatud vähemalt 2,9 miljonit eurot.

2016. aasta esimene taotlusvoor on plaanis avada maikuus. 

 

Infopäevade toimumisest anname teada täiendavalt.

Lisainfo: Kerli Kanger

Tegevjuhi kt
Võrumaa Partnerluskogu MTÜ
53 451 330
kerli@voruleader.ee