Võrumaa Partnerluskogu sügisesed projektitoetuste taotlusvoorud on avatud 21. sept. – 19. okt. 2009

Meede 1. Elukeskkonna parandamine
Alameede – Kohaliku kultuuripärandi säilitamine

Meede 2. Elanike oskuste ning piirkonna ressursside rakendamine ettevõtluses
Alameede – Maapiirkonna ettevõtluse ja tugiinfrastruktuuri arendamise toetus

Meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ning kaasamine kogukonda

Taotlusdokumendid on kättesaadavad siit.

Info ja tugi taotluse koostamise kohta
ettevõtlus meetmete ekspert – Jako Jaago – jako@voruleader.ee
elukeskkonna ja noorte meetmete ekspert – Kerli Kanger – kerli@voruleader.ee
juhatuse esimees – Anneli Viitkin-  anneli@voruleader.ee
Tel. 7868372, 5026632
Jüri 12 – 130 Võru