Võrumaa Partnerluskogu uudiskiri (1)

UUDISKIRI 1 (juuni 2010)

Hea lugeja,

siin on uudiskiri Võrumaa Partnerluskogu tegemistest. Uudiskirja oleme koostanud mõeldes Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna elanikele, võimalikele projektitaotlejatele, liikmetele, huvilistele lähemalt ja kaugemalt. Uudiskiri hakkab ilmuma elektrooniliselt kord kuus. Läbi regulaarse teavituse soovime anda teada Võrumaa Partnerluskogu tegemistest, nii toimunud kui toimuvatest üritustest – sündmustest. Samuti ootame ka LEADER toetusesaajatelt teateid projektitegevuste kohta, mida heal meelel kajastame uudiskirja vahendusel (erinevad üritused, valminud investeeringud jm).

Heade uudiste ja ühise koostöö nimel,
Võrumaa Partnerluskogu

Partnerluskogu tegemised

Austria kogemused andsid uusi ideid

30. maist kuni 5. juunini toimus Võrumaa Partnerluskogu poolt korraldatud õppereis Austriasse. Kohapeal külastati kahte kohalikku LEADER tegevusgruppi, tutvumaks nende kogemustega ning jagamaks Eesti kogemusi.

Hohe Tauerni ja Eferdingi tegevusgrupid võõrustasid Võrumaa Partnerluskogu 25- liikmelist gruppi kokku kolmel päeval. Hohe Tauerni piirkonnas tutvuti erinevate projektidega ning tegevusgrupi ülesehitusega. Elamusi pakkus Fuschi külaga tutvumine, kus tänu LEADER ja teistele külaelu edendamise toetustele on külla loodud keskus ning koondatud, koolitatud kohalikke elanikke olema enam aktiivsemad. Külastatud koduloo muuseum Brambergis innustas ja andis uusi ideid tõeliselt inspireeriva ja uuendusliku muuseumi loomiseks, kus erinevad elualad olid koondatud erinevatesse tubadesse, luues pilti elust-olust aastaid tagasi. Muuseum avati vaid loetud päevad tagasi, 29. mail. Hohe Tauerni piirkonna külastusel avaldas osalejatele veel muljet “Õuna” projekt. Brambergi külla oli vabatahtlike eestvedajate poolt LEADER projekti kaudu soetatud õunapress, mis võimaldas kõikidel piirkonna elanikel mahlapressi oma õuntest mahla tegemiseks kasutada. Nimetatud õunapress on väga populaarne. Õunapressi saab küll kasutada umbes 30 päeva aastas, ent siis pressitakse ühel päeval ligi 50-70 liitrit mahla. Õunapressi soetamine kannab endas ideed kohaliku toidu väärtusest ning isetegemisest.

Eferdingi piirkond pakkus samuti erinevaid elamusi kohaliku toidu ja joogi teemadel. Piirkonna eripära on juba viimased 800 aastat olnud juurviljakasvatus. Kohalikud ettevõtjad teevad omavahel tihedat koostööd turustuse osas. Haissi perefirma on sõlminud koostööleppeid ligi 13-ne ümberkaudse tootjaga, kes varustavad perekond Haissi kauplust värske ja kohapealse toiduga. Veel paistis Eferdingi piirkond silma tähelepanu pööramisega erivajadustega inimestele. Nii on Ascachi külas loodud Doonau äärde kohapealseid ehitisi tutvustavad uuenduslikud teadetetahvlid. Need ehitiste tutvustused on interaktiivsed, pakkudes võimalusi kuulata ajaloolise ehitise lühitutvustust, samuti lugeda pimedakirjas tutvustust. See võimaldab kultuuri ja kohaliku kultuuripärandi kättesaadavuse kõikidele võimalikele huvilistele.

KOMMENTAAR:
Anneli Viitkin (Võrumaa Partnerluskogu juhatuse esimees): “Toimunud õppereis oli huvitav ja inspireeriv kogemus meie liikmetele , kuna külastasime piirkonda, kus Leader tegevus on olnud piirkonna arengu toetajaks juba 1996.aastast. 14 tegutsemiaastaga saadud kogemusi oli igati huvitav ja vajalik kuulda. Kui meie alles õpime ja avastame, kuidas oleks kõige efektiivsem ja kohalikule kogukonnale sobivaim viis Leader meetme rakendamiseks, on Austria tegevusgrupid siinkohal kogenud nõuandjaks. Kuigi vahemaa kahe riigi vahel pole just väike on probleemid üllatavalt sarnased. Kuna Leader on Euroopa Liidu ülene programm, siis siinkohal pole vahemaad määravad ja kõik kogemused meile õppimiseks ja kasutamiseks võimalikud. Suurepärane näide oli projektide hindamisel oluline põhimõte- kogu piirkonna elanikud peavad rahastatava projekti üle uhked olema- eesmärk, mis võiks ka Võrumaa Partnerluskogu eesmärkide hulka kuuluda.”

KEKS 2010- Kagu-Eesti Külade Suvekool on uuenduste otsingul!

18.- 19. juunil toimub Uhtjärve Ürgoru Nõiariigis Valga-, Põlva- ja Võrumaa Partnerluskogude koostöös Kagu-Eesti Suvekool KEKS 2010. Seekordse suvekooli teemaks on külade minevik, olevik ja tulevik. Erinevates klassides ehk töötubades saavad kõik osalejad olenemata oma vanusest arutleda selle üle, mida mineviku külast tulevikku kaasa võtta, millisena näeme külaelu praegu ja kas oskame kasutada olemasolevaid ressursse. Suvekooli on osalema tulemas umbes 150 Kagu-Eesti külade esindajat, nii nooremaid kui vanemaid, kaasamaks erinevaid sihtrühmi küladest aruteludesse. Suvekooli läbiviimises osalevad Raul Rebane, Elina Kivinukk, Katrin Uudeküll, Piret Jeedas, Marek Mekk ja Marika Viks; edukalt rakendatud Leader projekte tutvustavad projektide eestvedajad töötubades ise.

Suvekooli peamine eesmärk on läbi uuenduslike ja põnevate ideede leviku, teadmiste omandamise toetada Kagu-Eesti külade arengut tervikuna.

Lisainfo:
Mai Kolnes (Võrumaa Partnerluskogu) mai@voruleader.ee | 53451330
Tiiu Rüütle (Põlvamaa Partnerluskogu) partnerluskogu@polvamaa.ee | 53029100
Kairi Rebane (Valgamaa Partnerluskogu) kairi@valgaleader.ee | 53491195

Kust võib leida UMA MEKKijaid sel suvel?

UMA MEKKi kaubamärki võib sel suvel leida erinevatelt laatadelt Võrumaa kohalikku toidutoodangut pakkumas. Esindatud on kohalikud ettevõtjad kohaliku toodanguga.

19.- 20. juuni, Vastseliina Maarahva laat
17. juuli, Võrumaa Põllumeeste päev (Kraavil)
24.-25. juuli, Eesti talupäevad (Jänedal)
21. august, Võru linna päev
11. september, Maarjalaat (Tartus)
4. september, Eesti põllumajandusmuuseumi Tartu Sügisnäitus “Tõuloom 2010”
25. september, Paunvere väljanäitus ja laat
28. oktoober, Lindora laat

“UMA MEKK on üks Võrumaa mullast võrsunud ja ummamuudu inimese poolt hoolsa käega kasvatatud ning sooja südamega valmistatud toidupala!”

Lisainfo: Ave Tamra (umamekk@voruleader.ee, 5028783)

LEADER projektid tegevuspiirkonnas

Rõuges tegutseb Noorte Ideekohvik!

Rõuge keskuses Rõuge Suurjärve vahetusläheduses on 2010.aasta suvel tööd alustanud Noorte Ideekohvik. Tegemist ei ole tulutoova ettevõtmise, vaid õppealaga, kus noored saavad praktiseerida oma ettevõtlikkust, kas pannes üles näitus-müügi oma toodetest, pakkudes teenuseid või esitledes oma talenti iganädalases kultuuriprogrammis. Noored on kohvikule pannud mineks „Seitsme Järve Ideekohvik“. Iga nädal ootavad seal külastajaid tasuta WIFI-ala, maitsev kohv, omapärane käsitöö ning tihe kultuurikava. Ideekohviku toimimisele on eelnenud aktiivne koolitusprogramm parimatelt koolitajatelt. Suveperioodil valitakse välja silmapaistvaim noorte äriidee, millest koostatakse reklaamklipp levitamiseks. Kohviku tegemised on jälgitavad ka internetis Facebookis. Projekti tulemuseks on noorte hulgas ettevõtlusteadlikkuse ning omaalgatuse suurenemine, partnerlusvormide mitmekesistumine.
LEADER-programmist on projekti elluviimist toetatud summas 104 712,35 krooni.

UMA PIDO sai peetud!

Teine võrukeelne laulu- ja rahvapidu Uma Pido toimus 29. mail 2010 Intsikurmu lauluväljakul Põlvas. Uma Pido on suunatud kogu võru keele- ja kultuuriruumile, mis puudutab kokku põhiliselt kolme partnerluskogu ala, need on Võrumaa ja Põlvamaa Partnerluskogu ning Piiriveere Liider.

Nii leidiski Uma Pido toetust nii Võrumaa Partnerluskogust (toetuse summa 106037 kr) kui Piiriveere Liidrist (toetuse summa 81620 kr). Olnud pidu oli eriline selle poolest, et rõhutati vanu kihekondi, kus on meie kõigi juured; ka peo rongkäik moodustati kihelkonnapõhiselt, tänapäevane haldusjaotus pandi seal kõrvale. Ja tõesti see pidu oli koht, kus sai unustada rajooni-, maakonna- ja vallapiirid ja tunda end ühtselt mõtleva, ühise taustaga, oma keelt oskava ja rääkiva rahvana! Kolmas Uma Pido tuleb juba 1. juunil 2013 Võrus Kubija lauluväljakul.
Lisainfo: www.umapido.ee

Haaniimiihhi nõvvokoda eestvedamisel toimub taas Kaika suveülikool!

Kaika Suveülikool toimub sel aastal 13.-15. augustil Rõuge kihelkonna Haanjamaa osas Haanja koolimaja juures. See on juba 22. kord suveülikooli pidada. Selleaastase suveülikooli korraldab Haanjameeste nõukoda Haanja valla ja Võro Seltsi VKKF abiga. Kavas on loengud, palju töötube ja sporti, kultuuriprogramm, lastekoolitus, huvisõidud jne. Ja nagu ikka, toimub kindlasti midagi iseäralikku, mida ei ole enne olnud ja mis saab olla vaid Kaika Suveülikoolis Haanjas!
Suveülikooli on LEADER programmi vahendusel toetatud 100 000 krooniga.
Lisainfo: www.wi.ee

Teated

Võrumaa Partnerluskogu büroo on puhkusel 30. juunist kuni 20. juulini 2010. Täpsem info koduleheküljel!
Järgmine uudiskiri ilmub augustis 2010. Uudised ja teadaanded projektitoetuse saajatelt, soovitused teemade osas on lugejatelt teretulnud aadressile mai@voruleader.ee.

MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU

Jüri 12-130, Võru
www.voruleader.ee
info@voruleader.ee

Uudiskirja listiga liitumiseks saada e-mail aadressile mai@voruleader.ee.