Võrumaa Partnerluskogu uudiskiri (2/2012)

UUDISKIRI nr. 2/2012

Hea lugeja,

Seekordses uudiskirjas anname lühiülevaate UMA MEKK neljanda projekti tegevustest ja peatselt toimuvast UMA MEKK III SUURLAADAST, septembri alguses avanevast 2012.a II taotlusvoorust ja koostööst teiste Lõuna-Eesti tegevusgruppidega.

Kõik Võrumaa Partnerluskogu liikmed, taotlejad ja koostööpartnerid on oodatud kajastama järgmises Uudiskirjas oma organisatsiooni infot ja tegevusi. Avaldamiseks palume saata info e-maili aadressile info@voruleader.ee hiljemalt 01. oktoober 2012.a.

Järgmine Uudiskiri ilmub 29. oktoober.2012.a.

Head lugemist!

INFOPÄEV LEADER MEETME TAOTLUSE ESITAMISE KOHTA

22.08. 2012. kell 13.00 TOIMUB Võru maavalitsuse saalis

Infopäeval tutvustatakse sügiseses taotlusvoorus avatavate meetmete muudatusi ja taotlemise tingimusi.

Infopäevale on oodatud kõik, kel huvi Leader programmi taotlemisvõimaluste kohta.

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu LEADER meetme projektide 2012.a. 2. taotlusvoor on avatud alates 03.septembrist kuni 19.septembrini.

Projektitoetuse taotlusi saab esitada strateegia meetmetele:

Meede 1 . Küla- ja Kultuurimeede
Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine
Alameede 1.2 Kohaliku kultuuripärandi säilitamine
Meede 2 Ettevõtluse meede
Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine
Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine
Meede 3. Noorte meede

Menetlusse võetakse taotlused, mis on büroosse saabunud hiljemalt väljakuulutatud taotlusvooru viimase päeva kella 16-ks, olenemata esitamisviisist. Hiljem saabunud taotlusi menetlusse ei võeta. Täiendav info tel: 78 68 373; 534 51 330 või info@voruleader.ee (tegevjuht Anneli Ott).

UMA MEKK PROJEKT SAI PRIA-lt POSITIIVSE VASTUSE

uma-mekk-2012-flaierKevadises taotlusvoorus taotles Võrumaa Partnerluskogu toetust UMA MEKK projektile, mis on tänaseks saanud ka PRIAlt positiivse vastuse. Projekti raames toimub Võru Spordikeskuses 13. oktoobril 2012.a. juba III UMA MEKK Suurlaat.

Uma Mekk Suurlaada puhul on tegu laadaga, kus kauplevad peamiselt oma kasvatatud/valmistatud toidukauba pakkujad. Käsitöömeistritelt võib osta toiduga seotud kaupu: lusikad, kulbid, kausid, korvid, rätikud, laudlinu jm. köögis vajalikku. Laat pole suunatud ainult Võrumaa tootjatele vaid kauplejaid ja külastajaid ootame üle Eesti.

Registreerimine kauplejatele: e-maili kaudu info@voruleader.ee ja kodulehel http://www.voruleader.ee/registreerimine

UMA MEKK TV3 saates „MINA ELAN SIIN“

Projekti raames tutvustas TV3 saatesarjas „MINA ELAN SIIN“ UMA MEKK kaubamärgi saanud tooteid ja ettevõtjaid, kes Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas kohaliku toidu valdkonnas tegevad. Külas käidi Vastseliina Piiskopilinnuses, Hämsa kõrtsis ja Mooska talus.

Saadet vaata: http://www.tv3play.ee/play/278272/?autostart=true

KOOSTÖÖST KAGU-EESTI TEGEVUSGRUPPIDE VAHEL

logod-uudiskirja-120822Võrumaa Partnerlsukogu peamisteks koostööpartneriteks Eesti Leader tegevusgruppide hulgas on juba programmi algusperioodist Põlvamaa Partnerlsuskogu ja Valgamaa Partnerlsukogu. Samuti on mitu aastat järjest enam tugevnemas lisaks neile tegevusgruppidele ka koostöö Piiriveere Liidri ja Tartumaa Arendusseltsiga. Sel suvel toimunud LINC rahvusvaheline konverents oli seni suurim koostöös elluviidud tegevus.

Täna on needsamad tegevusgrupid ettevalmistamas rahvusvahelist koostööprojekti National Geographic ajakirjaga ja Hollandi Gröningen piirkonna http://www.leaderoostgroningen.nl Leader tegevusgrupiga. Projekti kavandatakse kollaste raamide paigaldamist Kagu-Eestisse väärtuslikesse paikadesse ja objektide juurde. Millised on täpsed objektid ja kohad, mida läbi kollase raami saab tulevikus vaadata ja mis põnevat projekt veel piirkonnas pakub, sellest juba järgmises Uudiskirjas täpsemalt!

LINC 2012 konverentsi deklaratsioon Leader programmi kohta

linc-12082212.-14. juunini osalesid Euroopa maaelu arengu eestvedajad LINC 2012 konverentsil Tartus ja Lõuna-Eestis. Täpsemalt saab lugeda LINC konverentsil toimunust Tartumaa Arenduseltsi kodulehelt http://www.tas.ee/documents/Infoletter/3bc94ec7d3abc41dcfa46b3a1a1cd831.pdf ja Maamajanduse Infokeskuse kodulehelt http://www.maainfo.ee/index.php?id=1293&page=3333&

Konverentsile kogunenud tõid välja oma arvamuse Leaderprogrammi tulemuste ja tuleviku kohta, täites vastava küsimustiku.

Konverentsi korraldajad analüüsisid saadud vastuseid ja koostasid selle põhjal ühise deklaratsiooni, mille sõnumid on alljärgnevad:

 • Leader on parandanud elukvaliteeti maapiirkondades, tugevdanud piirkondlikku identiteeti, soodustanud koostööd ja võrgustike teket.
 • Järgmisel programmperioodil on tegevusgruppide suurimaks väljakutseks luua eeldusi uute ettevõtete ning töökohtade tekkeks.
 • Tegevusgrupid ei ole pelgalt toetusi jagavad asutused, vaid on regionaalsed arendusorganisatsioonid, kelle uuenduslikud algatused on efektiivselt toetanud maapiirkondade arengut ja aidanud edukalt luua partnerlust erinevate huvigruppide vahel.
 • Tegevusgrupid on valmis rakendama Euroopa Liidu tõukefondide (Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi) kui ka siseriiklikke vahendeid, et viia ellu kohaliku arengu strateegiaid. Et teiste fondide kasutamine Leader-lähenemise kaudu oleks tulemuslik, vajavad tegevusgrupid rohkem informatsiooni, koolitust ning juhiseid.
 • Tegevusgrupid tunnevad kõige paremini oma piirkonna vajadusi, tugevusi ja potentsiaali ning suudavad saavutada püstitatud strateegilisi eesmärke.
 • Leader-programmi veelgi tulemuslikumaks rakendamiseks tuleb vähendada bürokraatiat, leida lahendusi kaas- ja sildfinantseerimisele ning tõhustada koostööd erinevate institutsioonide vahel.

Deklaratsioon esindab 100 tegevusgrupi liikme ja arendustöötaja seisukohti 15-st Euroopa riigist. Eestist osales konverentsil 17 tegevusgruppi ja esindajad PRIA-st ning Põllumajandusministeeriumist.

LINC 2012 konverentsil osales üle 200 aktiivse maaelu arendaja 15 Euroopa riigist ja delegaadid Brüsselist Euroopa Komisjonist. Konverentsi korraldasid ühiselt Lõuna-Eesti Leader tegevusgrupid – Tartumaa Arendusselts, Võrumaa Partnerluskogu, Valgamaa Partnerluskogu, Põlvamaa Partnerluskogu ja Piiriveere Liider – ning Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo.

LINC (Leader Inspired Network Community) on rahvusvaheline koostöökonverents Austria, Saksamaa, Eesti ja Soome Leader tegevusgruppide ja maaeluvõrgustike eestvedamisel. Konverentsi põhieesmärgiks on edendada võrgustumist ja kogemuste vahetamist Euroopa maapiirkondade vahel.

Võrumaa Partnerluskogu tänab kõiki partnereid, eks aitasid kaasa LINC 2012 konverentsi õnnestumisele. Järjekorras neljas LINC konverents toimub juba järgmisel aastal Soomes, Iisalmis.

TEATED

 • Leader näited Eestimaalt: http://maainfo.ee/index.php?page=3302
 • Kui oled korraldamas üritust, kuhu ootad osalema inimesi kogu Võrumaalt ja kaugemaltki, siis anna meile sellest teada ja me lisame teate oma kodulehele. Üritusest saad teada anda e-mailile info@voruleader.ee
 • Kontaktid Võrumaa Partnerluskogus:
  • Jarek Jõeka- juhatuse esimees tel. 53092552
  • Anneli Ott- tegevjuht tel. 53451330
  • Ülle Urbanik- juhiabi tel. 5266832
  • Kerli Kanger- meetmenõustaja tel. 5102662
  • e-mail: info@voruleader.ee
  • koduleht:www.voruleader.ee