Võrumaa Partnerluskogul uus tegevjuht

Alates 18. jaanuarist 2010 asub Võrumaa Partnerluskogu tegevjuhina tööle Mai Kolnes. Mai on eelnevalt kokku puutunud ning tegutsenud külaliikumise valdkonnas läbi Liikumise Kodukant tegemiste juhtides Kodukandi Koolituskeskust, käivitades noorte suunda ning viies ellu erinevaid projekte.

“Võrumaa Partnerluskogus tegevjuhi töö on kindlasti huvitav ja mitmekülgne. Töö erinevate partnerite, sihtgruppidega nii maakonna sees kui väljaspool pakub kindlasti palju väljakutseid ja võimalusi seniseid kogemusi kasutades kogu piirkonna arengusse panustada,” sõnas Mai.

Kontaktid: mai@voruleader.ee, telefon: 7868373