Võrumaa uute elamustootepakettide ühisturundus Läänemere regioonis

SA Võrumaa Arenguagentuur

Projekti käigus koostati mitmekülgne tootekataloog Võrumaa elamustootepakketide ja sihtkohtade kohta, valmis voldikkaart. Osaleti turismimessidel Tourest 2011 Tallinns ja Balttour 2011 Riias. Toimus Võrumaa siseturismi road-show Tallinnas ja Ida-Virumaal. Uuendati maakonna väliskaartid, vahetati asjakohane informatsioon. Välja anti Võrumaa üritusi ja teenuseid tutvustav trükis „Võrumaa Suvi 2011″.Uuendati maakonna turismikoduleht.

Toetus: Meede 2.2.maaiirkonna ettevõtluse ja tugiinfrastruktuuri arendamise toetus, summas 35 044,43 eurot.