10.mai – 18. juuni projektitaotluste vastuvõtt PRIAs

Ajavahemikul 10. mai kuni 18. juuni 2010 on Leader meetme projektitaotluste vastuvõtt PRIA piirkondlikes teenindusbüroodes peatatud. Vastavasisuline teade ilmus Ametlikes Teadaannetes 25. veebruaril 2010. Loe täpsemalt SIIT.

 

Leader meetme projektitaotluste vastuvõtu peatamine on tingitud piirkondlike teenindusbüroode suurest töökoormusest seoses pindalatoetuste vastuvõtmisega. Palun sellega aravestada projektitoetuse taotlustele kinnituste andmisel ning teavitada sellest ka oma piirkonna taotlejaid, et nad saaksid sellega toetusttaotluste PRIA-sse esitamisel arvestada.

Seoses sellega,  et ajavahemikul 10. mai kuni 18. juuni 2010 on Leader meetme projektitaotluste vastuvõtt PRIA piirkondlikes teenindusbüroodes peatatud, nihkub ka taotlejate jaoks projektitaotluste PRIA-le esitamise tähtaeg.

Leader määruse järgi on taotlejal õigus esitada taotlus ning vajalikud taotlusdokumendid PRIA-le kahe kuu jooksul ning põhjendatud juhtudel nelja kuu jooksul arvates kohaliku tegevusgrupi poolt taotluse heakskiitmise kuupäevast.

Sisuliselt tähendab see seda, et periood, kui taotlusdokumentide  vastuvõtt on peatatud, ei lähe taotlejale taotluse PRIA-le esitamise kahe kuu arvestuse sisse.

Selle perioodi võrra (10.05-18.06) võivad taotlejad projektitaotlusi PRIA-sse hiljem esitada. Oluline on, et kui vastuvõtu peatamise aeg välja arvata, ei ületaks periood tegevusgrupi heakskiidust dokumentide PRIA-sse esitamiseni kahte kuud.  

 

Lisainfo: www.pria.ee