12 kuud Päevapööramisemäel

MTÜ Piusamaa

Korrastati matakarada Kalmetu müüri-Hinniala vahelisel lõigul, seati üles ajaloolise infoga tabelid ja suunaviidad. Pudruplatsile ehitati kergkonstruktsiooniline varjualune lõkkematerjali hoidmiseks ja paigaldati istepakkud. Päevapööramisemäe kohta koondati materjalid veebilehele. Korraldati aasta vältel 12 eirnevat teemapäeva

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 2 858,39 eurot.