2012.a. I taotlusvooru taotluste vastuvõtt lõppenud

Veebruaris etapiliselt sulgunud Võrumaa Partnerluskogu 2012. aasta esimesse vooru laekus kokku 93 taotlust, millega taotleti Leader meetmest projektitoetust ligikaudu

1,2 miljonit eurot. Seekord laekus taotlusi kõikidesse meetmetesse järgnevalt:

  • Meede 1.1 „Külakogukondade arendamine“  30 taotlust (~325 tuhat eurot)
  • Meede 1.2 „Kohaliku kultuuripärand säilitamine“ 19  taotlust (~107 tuhat eurot)
  • Meede 2.1  „Ettevõtluskeskkonna arendamine“  16 taotlust (~365 tuhat eurot)
  • Meede 2.2 „Väiketootmisettevõtete arendamine“ 11  taotlust (~ 270 tuhat eurot)
  • Meede 3 “Noorte tegevuse edendamine” 17 taotlust (- 170 tuhat eurot)

Kõige aktiivsemaks taotlejaks oli mittetulundussektor 71 taotlusega, järgnes ettevõtlussektor 17 taotlusega ning kohalikud omavalitsused 5 taotlusega.

Pärast tehnilist eelkontrolli saadetakse kvalifitseerunud taotlused edasi hindamiskomisjonile, kes koostab taotluste paremusjärjestuse, hinnates taotluste sisu vastavust hindamiskriteeriumitele. Otsust projektitaotluste kinnitamise või kinnitamata jätmise kohta on oodata aprilli keskel.