2017 I taotlusvoorust elluviidud projektid

Lapi MT telferkraanade soetamine detailide tootmiseks koostööks Estelaxe OÜ-ga

Aktsiaselts Lapi MT
Projekti eesmärgiks oli parandada vajaliku tootmisbaasi (seadmete) seisukorda – soetada Lapi MT-le uued teldrid (sildkraanad tootmishoone sisse), mis aitavad kaasa uue toote välisturule viimisega ning suurendavad mõlema projektipartneri turuosa oma sektoris.
Projekti käigus soetati Lapi MT-le kaks telfrit (sildkraanat) amortiseerunud nõukogudeaegsete telfrite asemel. Uued telfrid võimaldavad vähendada tootmisprotsessile kuluvat aega ja saavutada suurem efektiivsus. Samuti aitab telfrite suurem jõudlus suurendada tootmiseks kasutatavat pinda, mis omakorda annab võimaluse suurendada tootmismahtu.

Toetus: Meede 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 27 652.20 eurot.

Lapi MT telferkraanade soetamine


Firma arendamine

Klarika Hirv FIE
Tootmise efektiivsemaks muutmiseks ja rohkemate klientide soovide täitmiseks soetati juustukatel, -press, separaator ja lisatarvikud. Kuna seni toimus tootmine käsitsi, siis juustukatla, – pressi ja separaatori abil suurendati oluliselt tootmismahtu ja on võimalik vastu saab võtta suuremaid tellimusi.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 11 564.74 eurot.


Ööbikuoru Villa tootesarja tootmise laiendamine

Management OÜ
Projekti eesmärgiks oli hakata tootma ja ka ise turustama unikaalseid tooteid Võrumaa kohalikust toormest. Projekti raames soetati täiendavat köögiinventari, mis toetavad tootmist ja aitab tagada töötajate tervisliku töökeskkonna. Investeering aitab kaasa tootmisettevõte arengule ning loob täiendavad võimalused Võrumaise mahetoitu tootmiseks.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 5 075.91 eurot.

Ööbikuoru Villa tootesarja tootmise laiendamine

Jahimaja renoveerimine

MTÜ Krabi Jahiselts
Projekti käigus renoveeriti energia- ja tervisesäästlikult Krabi Jahiseltsi jahimaja. Jahimaja aastaringseks kasutuseks soojustati hoone seinad ja katusealune ning ehitati tuleohutusnõuetele vastav ahi, pliit ja soojamüür, mis võimaldavad jahimaja kasutamise ka talvisel perioodil. Lisaks seltsi tegevustele saab piirkonna koolilastele korraldada jahinduse temaalisi õppepäevi ja õuesõpet. Samuti aitavad soojustatud ruumid kaasa energiasäästu tagamisele, mistõttu ei pea maja enam nii palju kütma ning külmas ruumis viibimine ei ohusta liikmete tervist.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 23 323,96 eurot.


Kõrvipalu puutöökoja seadmepargi täiendamine

K.Erman&S.M. OÜ
Kõrvipalu puutöökotta soetatud seadmed (tapipuurpink, lintlihvpink, freespink, puurpink, mobiilne lint-saeraam, treipink, tolmukogur) on oluliselt kiirendanud ja parandanud töö kvaliteeti ning töömahukust. Lint-saeraamiga on saadud väärindada oma metsa materjali ning ka lähiümbruse parkidest mahavõetud väärispuitu. Saab lõigata materjali just omale sobivasse mõõtu ja seega on ka tootmisjäägid minimaalsed. Lauaseljad jms lähevad töökoja kütteks, seega saab hetkel kõik peale saepuru ära kasutada.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 20 634.71 eurot.

Kõrvipalu puutöökoja seadmepargi täiendamine

Kaika seltsimaja energiatõhusamaks ning tuleohutusnõuetele vastavaks muutmine

MTÜ Kaikamäe
Kaika seltsimaja renoveeriti energia- ja tervisesäästlikumaks, selleks vahetati välja hoone aknad, paigaldati lumetõke ja vihmaveesüsteem, uuendati hoone küttesüsteem, paigaldati tuleohutussüsteem ning vahetati välja abiruumi põrand.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 35 983.70 eurot.

Kaika Seltsimaja vahetatud aknad

Toidutootmise käivitamine Kotkapesas

Kotkapesa Puhkekeskus OÜ
Projekti raames ehitati välja professionaalse sisustusega köök, eesmärgiga toota kohalikust toorainest erinevaid tooteid.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 18 283.51 eurot.

Toidutootmise käivitamine Kotkapesas

Jahikeskusest kogukonnakeskuseks

MTÜ Antsla Jahikeskus
MTÜ Antsla Jahikeskus hoone rekonstrueeriti energia-ja tervisesäästlikult, selleks vahetati katus ja aknad, ehitati eeskoda, soojustati hoone seinad ja kaeti laudisega ning paigaldati piksekaitse süsteem. Hoones sees paigaldati põrandakatted. Lisaks soetati esitlusvahendid. Rekonstrueeritud hoones saame läbi viia sisutegevusi, mis aitavad kaasa kogukonnaliikmete teadmiste kasvule. Läbi laste ja täiskasvanute harimise ning elanikkonna teavitamise oma teadmiste ja oskuste valdkonnas (mets, loomad ja nende väärtustamine) soovime koostöös riiklike asutuste ja organisatsioonidega luua turvalisema elukeskkonna Antsla piirkonnas. Antsla jahikeskuse tegemisi saab jälgida facebookis.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 34 650.36 eurot.

Jahikeskusest kogukonnakeskuseks

Põhivara soetamine

Kalle Pärn FIE
Projekti käigus soetati ettevõttesse nelikanthöövel, millega on võimalik tootmist efektiivsemaks muuta. Uus tööpink võimaldab kiiremini ja ohutumalt toota ning ettevõtte poolt toodetavad puittooted muutuvad seeläbi kvaliteetsemaks. Kuna tootmise üks etappe on muutunud efektiivsemaks siis on tekkinud võimalused tootmismahu kasvuks. Samuti on loodud võimalus pakkuda tellijatele mitmekesisemaid tooteid.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 6 055.20 eurot.

Kalle Pärn põhivara soetamine

Ruusmäe sepikoja/noortekoja rekonstrueerimine ja laiendamine

MTÜ Ruusmäe Noorteklubi
MTÜ Ruusmäe Noorteklubi on paikkonnas aktiivne noorte ja küla elanike tegevuste arendaja ja eestvõtja. Projektiga valmis mõisaaegsesse sepikotta väga hubane ning mõnus kokkusaamise koht. Noortekojas toimuvad erinevad sündmused ja õpitoad noortele ning ka kogukonnale. Noortekoda on avatud koosolekutele, lasteüritustele, seminaridele ja peresündmustele, seega on tegu tõelise kogukonnakeskusega. Ruusmäe Noorteklubi tegemisi saab jälgida facebookis

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 35 173.73 eurot.

Ruusmäe sepikoja/noortekoja rekonstrueerimine ja laiendamine

Tootmisvahendite soetamine

Siidrimõisa OÜ
Projektiga soetati tahkeküttekatel lisaseadmetega köögi ja kääritusruumis vajaliku temperatuuri tagamiseks, pudelite sildistamismasin, mahlapump ning kroonkorkide paigaldaja Investeeringu tulemusel saab käivitada kohalikust toorainest siidri- ja veinitootmise. Siidrimõisa tegemistel saab pilgu peal hoida Facebookis

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 4 670.40 eurot.

Siidrimõisa tootmisvahendite soetamine

Kunstide Koja rajamine

MTÜ Omatehtud
Projekti käigus renoveeriti ja soojustati Rõuge Kunstikuuri hoone 92,08 m2 suurune ruum. Taastati ruumi alune vundament, vahetati välja katus, soojustati katus-lagi ja paigaldati avatäited. Kunstide Koja ühisruumis on vajalike tööpindade ja riiulitega sisustatud töökohad s.h. temaatilised töönurgad keraamika- ja maalikursuste tarvis. Kunstikuuris toimuvat saab jälgida Facebookis Rõuge Kunstikuur

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 39 914.64 eurot.

Rõuge Kunstikuuris kunstide koja rajamine
Rõuge Kunstikuuris kunstide koja rajamine

Autoremondi ja -hoolduse töökoda

KS-Trak OÜ
Antsla ümbruse elanikele sõiduautode remondi- ja hooldustööde pakkumise parandamiseks osteti autoremonditöökott kaks uut tõstukit, balansipink, montaazipink, sildade regulerimisseade, kliimahooldur ja muuid tööriistu.

Toetus: Meede 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 6 663.98 eurot.

KR-Trak autoremondi ja -hoolduse töökoda

Pühajõe pruulikoja seadmepargi uuendamine

Pühajõe Pruulikoda OÜ
Projekti sisuks oli pruulikoja seadmepargi uuendamine, et kasvatada tootmisvõimsust, tõsta tootmisprotsessi efektiivsust ning luua võimalused lager-tüüpi õllede pruulimiseks. Projekti tulemusena suurenes Pühajõe pruulikoja tootmisvõimsus rohkem, kui neli korda. Lisaks sellele saab nüüd pruulida madalat kääritamistemperatuuri nõudvat õlut.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 18 776.00 eurot.

Pühajõe pruulikoja seadmepargi uuendamine

Köögiviljasalatite tootmiseks vajaliku tehnika soetamine

Jaagumäe Agro OÜ
Projekti raames soetatati säilitusainetevaba köögiviljasalatite pakendamiseks vajalikud pakendusmasinad: karbipakendusmasin ILPRA ENERGY V/G ja vaakumpakendusmasin Henkelman Polar 2-50 ning doseerimisliin. Taotleja jaoks on tegemist uue tegevussuuna väljaarendamisega, millega ettevõte tänaseni tegelenud ei ole. Peamiseks eesmärgiks on kodumaist köögivilja väärindada ning seekaudu soodustada köögiviljade tarbimist.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 15 316,75 eurot.

Köögiviljasalatite tootmiseks vajaliku tehnika soetamine

Rehvikeskuse kaasajastamine

OÜ Puigar
Käesoleva projekti raames renoveeriti rehviruumi põrand ning soetati uus sõiduauto rehvide montaažipink ja tõstuk. Kaasaegsed seadmed aitavad kaasa piirkonna eraisikutest sõidukite omanikele ja ettevõtjatele erinevate mootorsõidukite rehvitööde ja remonditeenuse kvaliteedi tõstmisele ning kiirendada teenuse pakkumise tähtaega.

Toetus: Meede 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 8009.15 eurot.

Rehvikeskuse kaasajastamine

Tervisespordi võimaluste arendamine Rõuges

Rõuge Vallavalitsus
Projekti raames täiustati fitness-treeninguteks vajalikku varustust, arendati Rõuge tervisetundide kogumise veebirakendust ja valmistati terviseteemalised lühivideod. Projekti käigus koolitati välja kaks treenerit, kes viisid kahe hooaja jooksul läbi fitness ja jõusaali treeninguid. Lisaks korraldati neli terviseteemalist avalikku loengut ja kaks suurt treeningpäeva.

Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö, summas 26 833.00 eurot.

Tervisespordi võimaluste arendamine Rõuges

Teppo tüüpi lõõtspilli valmistamise kursus

MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu
Projekti raames toimus koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskusega aastatel 2017-2019 kaks Teppo-tüüpi lõõtspilli valmistajate kursust. Mõlemal kursusel kokku osales 30 huvilist, kes kõik omandasid Teppo -tüüpi lõõtspilli valmistamise oskused ning tegid valmis päris oma lõõtspilli. Projekti tulemusena on Võrumaal suurenenud ise lõõtspilli valmistada oskavate meistrite ning pillimängijate arv, samuti on see aidanud taaselustada lõõtspillimängu traditsiooni Võrumaal.

Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö, summas 25 740.90 eurot.

A. Teppo kahe kursuse lõpetajad

Plaani Külatare renoveerimine

MTÜ Plaani Mõis
Projekti käigus viidi ellu 1.etapp avalikus kasutuses oleva hoone renoveerimisest. Projekti elluviimisega muudeti hoone energia- ja tervisesäästlikuks renoveerides hoone katuse, muutes küttesüsteemi ning luues uue kasutajasõbraliku tegevuskoha. Projekti tulemusena on renoveeritud hoone 2.korrus ja loodud avar koostegemist võimaldav ruum. Hoone renoveerimine võimaldab suurendada kogukonnas toimuvate ühistegevuse mitmekülgsust, sh koosolekud, õpitoad, väliürituste tugi jms. Ruumide renoveerimisega on tagatud seni vaid hooajaliselt kasutuse olnud ruumide aastaringne kasutusvõimalus.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 39 270.45 eurot.

Plaani Külatare renoveerimine

Võrumaa Pikamaajooksude sari – tervelt ja kogukondlikult

Võrumaa Spordiliit
Projekti raames kolme aasta jooksul rahastati 25 jooksu. Kõigile võistlustel osalejatele fikseeriti nende tulemus ning lisaväärtustena pakuti igaühe sportlike soorituste täielikku statistikat, diplomi väljatrükkimise võimalust ja positiivseid emotsioone. Võrumaa Pikamaajooksude sarja korraldamine annab kogukonnale, s.h noored, võimaluse panustada eelkõige enda tervislikku liikumisse, teadvustada järjepidevuse vajalikkust, märgata oma kodukohas spordisündmusi, oskuse neid hinnata, olla aktiivsed korralduses, panustada arendusse, olla oma kultuurilise eripära üle uhked ning ambitsioonikad oma kodukoha väärtusi esile tõstma.

Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö, summas 28 261.34 eurot.

Võrumaa Pikamaajooksude sari - tervelt ja kogukondlikult

Teenustapamaja käivitamine

Eesti Lambakasvatajate Ühistu
Käesoleva projekti raames käivitati teenustapamaja, millega pakutakse piirkonnas veise-, kitse- ja lambapidajatele tapmisteenust. Korrastati kommunaal- ja elektrisüsteem ja soetati tapamaja tegevuseks vajalikku inventari.

Toetus: Meede 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 18 820.51 eurot.


Lihatöötlemise abihoone külmköökide ehitamine ja sisustamine

Mooska OÜ
Projekti toel ehitati ja sisustati Mooska Suitsusaunatalus saunas liha suitsutamise tarbeks külmköögid ja külmkambrid, mille tulemusena paranesid oluliselt toiduhügieen ja töötingimused. Mooska OÜ taotleb traditsioonilisel viisil saunas suitsutatud liha tootmise tunnustamist võimalusega suitsuliha müüa teistele käitlejatele. Mooska Suitsusaunatalust on kujunenud UNESCO vaimse maailmapärandi nimistus oleva Vana Võromaa Suitsusaunatava kompetentsikeskus.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 31 764.00 eurot.

Lihatöötlemise abihoone külmköökide ehitamine ja sisustamine

Võrumaa turismitoodete arendamine

Võrumaa Turismiliit MTÜ
Projekti eesmärgiks oli MTÜ-sse kuuluvate ettevõtjate vahelise koostöö parandamine, koostöövõrgustiku arendamine, siduda valdkonnas pakutavaid tooteid ja teenuseid kohaliku võrumaise kultuuripärandi ning elukeskkonnaga. Läbi tootearenduste pakkuda noortele turismiasjalistele võimalust saada koostöökogemust ning arendada ettevõtlikust. Läbi koolituste ning õppereiside leida ideid uute toodete-teenuste arendamiseks ning leida omanäolisi lahendusi ja võimalusi sihtkoha turundamiseks. Läbi ühisturunduse tõsta Võrumaa, kui reisisihtkoha mainet ning tagada turismisektori jätkusuutlikus. Projekti raames toimus kolm õppereisi: Põhja-Lätti, Druškinikaisse ja Ida-Virumaale, millistest said osa 111 turismivaldkonnas tegutsevat inimest. Lisaks toimusid Facebooki turunduskoolitus, Google Analytics koolitus ja youtube kaudu turundamise koolitus. Koolitustel osales 43 inimest. Valmis maakonna turismiettevõtjaid ja vaatamisväärsusi tutvustav trükis UMA JA HÄÄ. Viidi läbi erinevaid turundustegevusi trükimeedias, välimeediapindadel ja sotsiaalmeedias.

Toetus: Meede 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 32 033.14 eurot.

Võrumaa turismitoodete arendamine

Kultuuripärandi väärtustamine läbi kitarriõppe ja ühistegevuse

Varstu Noorteklubi Kõgõkogo
Ühisprojekt viidi ellu koostöös Tsolgo Arendusühinguga. Projekt aitas kaasa kogukondade aktiivsusele läbi kogemuste vahetamise ja ühistegevuse ning võimaldas kohaliku ja võrumaise kultuurpärandi ja traditsioonide säilimist, arendamist ja taaselustamist. Projekt suurendas ühistegevust, aidates kaasa ühistegevustele eelkõige läbi kitarriõppe ja digiklaveri kasutusvõimaluste loomise. Projekt tõstis noortele pakutavate huvitegevuste taset. Piljardilaudade soetamine aitas kaasa kogukondade ühistegevusele laiemalt. Mäng on huvipakkuv erinevatele huvigruppidele ning seeläbi aitas projekti tegevus kaasa igapäevaste vabaaja veetmise võimaluste mitmekesistamisele piirkondades. Kultuurpärandit tutvustava saunafestivali, Mihlilaada ja hingedepäeva tähistamine tõstis traditsioonide väärtust ning aitas noortel mõista piirkonna kultuuri. Kodukandipäevadega tähistati Eesti Vabariigi 100 aastapäeva ja kaasati aktiivselt noori, et kasvaks noorte isamaaline tunnetus ning oskus näha kodukoha väärtust.

Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö, summas 9 753.66 eurot.

Kultuuripärandi väärtustamine läbi kitarriõppe ja ühistegevuse

Uue väikebussi soetamine

OÜ Merling Reisid
Projekti raames soetati ettevõttele uus väikebuss, mis annab võimaluse ettevõttel pakkuda kvaliteetsemat transportteenust piirkonna elanikele ning annab võimaluse ettevõttel siseneda uutele turgudele. Uue väikebussi soetamine andis ettevõttele olulise arenguhüppe. Uue väikebussi lisandumine ettevõtte bussiparki on andnud ettevõttele võimaluse osaleda erinevatel transportteenuse riigihangetel, leida uusi kliente ning samuti aidanud üle elada COVID-19 kriisi.

Toetus: Meede 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 21 000,00 eurot.

Uue väikebussi soetamine