2017 I taotlusvoorust elluviidud projektid

Lapi MT telferkraanade soetamine detailide tootmiseks koostööks Estelaxe OÜ-ga

Aktsiaselts Lapi MT
Projekti eesmärgiks oli parandada vajaliku tootmisbaasi (seadmete) seisukorda – soetada Lapi MT-le uued teldrid (sildkraanad tootmishoone sisse), mis aitavad kaasa uue toote välisturule viimisega ning suurendavad mõlema projektipartneri turuosa oma sektoris.
Projekti käigus soetati Lapi MT-le kaks telfrit (sildkraanat) amortiseerunud nõukogudeaegsete telfrite asemel. Uued telfrid võimaldavad vähendada tootmisprotsessile kuluvat aega ja saavutada suurem efektiivsus. Samuti aitab telfrite suurem jõudlus suurendada tootmiseks kasutatavat pinda, mis omakorda annab võimaluse suurendada tootmismahtu.

Toetus: Meede 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 27 652.20 eurot.

Lapi MT telferkraanade soetamine


Firma arendamine

Klarika Hirv FIE
Tootmise efektiivsemaks muutmiseks ja rohkemate klientide soovide täitmiseks soetati juustukatel, -press, separaator ja lisatarvikud. Kuna seni toimus tootmine käsitsi, siis juustukatla, - pressi ja separaatori abil suurendati oluliselt tootmismahtu ja on võimalik vastu saab võtta suuremaid tellimusi.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 11 564.74 eurot.


Ööbikuoru Villa tootesarja tootmise laiendamine

Management OÜ
Projekti eesmärgiks oli hakata tootma ja ka ise turustama unikaalseid tooteid Võrumaa kohalikust toormest. Projekti raames soetati täiendavat köögiinventari, mis toetavad tootmist ja aitab tagada töötajate tervisliku töökeskkonna. Investeering aitab kaasa tootmisettevõte arengule ning loob täiendavad võimalused Võrumaise mahetoitu tootmiseks.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 5 075.91 eurot.

Ööbikuoru Villa tootesarja tootmise laiendamine


Jahimaja renoveerimine

MTÜ Krabi Jahiselts
Projekti käigus renoveeriti energia- ja tervisesäästlikult Krabi Jahiseltsi jahimaja. Jahimaja aastaringseks kasutuseks soojustati hoone seinad ja katusealune ning ehitati tuleohutusnõuetele vastav ahi, pliit ja soojamüür, mis võimaldavad jahimaja kasutamise ka talvisel perioodil. Lisaks seltsi tegevustele saab piirkonna koolilastele korraldada jahinduse temaalisi õppepäevi ja õuesõpet. Samuti aitavad soojustatud ruumid kaasa energiasäästu tagamisele, mistõttu ei pea maja enam nii palju kütma ning külmas ruumis viibimine ei ohusta liikmete tervist.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 23 323,96 eurot.


Kõrvipalu puutöökoja seadmepargi täiendamine

K.Erman&S.M. OÜ
Kõrvipalu puutöökotta soetatud seadmed (tapipuurpink, lintlihvpink, freespink, puurpink, mobiilne lint-saeraam, treipink, tolmukogur) on oluliselt kiirendanud ja parandanud töö kvaliteeti ning töömahukust. Lint-saeraamiga on saadud väärindada oma metsa materjali ning ka lähiümbruse parkidest mahavõetud väärispuitu. Saab lõigata materjali just omale sobivasse mõõtu ja seega on ka tootmisjäägid minimaalsed. Lauaseljad jms lähevad töökoja kütteks, seega saab hetkel kõik peale saepuru ära kasutada.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 20 634.71 eurot.

Kõrvipalu puutöökoja seadmepargi täiendamine


Kaika seltsimaja energiatõhusamaks ning tuleohutusnõuetele vastavaks muutmine

MTÜ Kaikamäe
Kaika seltsimaja renoveeriti energia- ja tervisesäästlikumaks, selleks vahetati välja hoone aknad, paigaldati lumetõke ja vihmaveesüsteem, uuendati hoone küttesüsteem, paigaldati tuleohutussüsteem ning vahetati välja abiruumi põrand.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 35 983.70 eurot.

Kaika Seltsimaja vahetatud aknad