2017 II taotlusvoorust elluviidud projektid

Ruusmäe jahiseltsi hoone katuse rekonstrueerimine

MTÜ Ruusmäe Jahiselts
Projektiga renoveeriti MTÜ-le kuuluv hoone katus, mis on ühtlasi esimene samm energiasäästlikkuse ja maja edasise säilimise tagamisel. Projekti ehitustegevuse käigus vahetati välja jahimaja katuse puittarindid ja paigaldati uus katusekatte plekk. Valmisid lõppviimistletud teisekorruse otsaseinad koos akendega, paigaldati uus sadevee ärajuhtimise süsteem. Lisaks ehitati vahelagi koos soojustusega.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 22 240.04 eurot.

Ruusmäe jahiseltsi hoone katuse rekonstrueerimine


Uus tapifrees ettevõttesse

Sternoberg OÜ
Projekti käigus vahetati välja ettevõtte amortiseerunud tööpink, soetades endale kaasaegse tapi freespingi, millega on võimalik lõigata tappe 45 kraadise kaldnurga alt. Uus masin võimaldab kiiremalt ja ohutumalt toota, tänu sellele loodab ettevõte kasvatada ekspordiks minevate toodete osakaalu. Tooted saavad kvaliteetsemad tapid. Tootmistegevuse muutmine efektiivsemaks loob võimaluse planeeritud tootmismahtude saavutamiseks järgnevatel aastatel.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 4 671.00 eurot.

Uus tapifrees ettevõttesse


Katlamaja ja küttesüsteemide renoveerimine. Valgustussüsteemide rekonstrueerimine.

OÜ Karlsson Puit
Projektiga renoveeriti  katlamaja ja rajati uued küttesüsteemid ning rekonstrueeriti tootmishoones valgustussüsteemid. Olme-ja tootmisruumide soojusega varustamisega loodi võimalus rajada puidukuivatid ja uute, lähiaastatel ehitatavate tootmisruumide varustamine soojusega. Valgustussüsteemide rekonstrueerimisega tootmis- ja olmeruumides tagati valgustuse vastavus kehtivatele normidele ning tagati ohutus.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 11 851.72 eurot.