2022 taotlusvoorust elluviidud projektid

Kogukonnaruumide renoveerimine

EELK Vastseliina Katariina Kogudus
Projektiga on loodud kogukonnaruumis tingimused, mis võimaldavad kogukonnaliikmetele korraldada ühistegevust, pakkuda hingeabiteenust, viia läbi kogukondlikke üritusi, korraldada kontserte. Projekti tulemusel on mitmekesistatud ühistegevusi ja seeläbi parandatud elukeskkonda kogukonnas. Kogukonnas on suurenenud huvi koguduse korraldatavate ürituste vastu. Ürituste korraldamisse on kaasatud uusi kogukonna liikmeid. Kogukonnas on tekkinud tugev meie-tunne.

Toetus: Meede 1.Kogukondlik areng, summas 27 247,50 eurot.

EELK Vastseliina Katariina Kogudus

Kuslapuumarjade mahetöötlemise arendamine

Proviis OÜ
Projekti käigus loodi Alt-Lauri mahetalus vajalikud tingimused söödavast kuslapuust toodete valmistamiseks. Parendatud tootmishoone sai uue EPO põranda, PUR-vahuga soojustuse ning uued kergesti puhastatavad välisuksed. Tootmisruumide ustele lisati PVC kardinad ning külmkambrile paigaldati korralik külmkabriuks. Kuslapuust toodete valmistamiseks soetati mahlapress, pastörisaator, toidukuivati ning meesegaja.

Toetus: Meede 2.2. Väikeettevõtete arendamine, summas 6 785,39 eurot.

Proviis

Roosiku šokolaadivabriku toodete sortimendi laiendamine

Roosiku OÜ
Projekti eesmärk oli suurendada väiketootmisettevõtte Roosiku OÜ konkurentsivõimet ja jätkusuutlikku arengut toodete sortimendi laiendamise ja uute tootesarjade lisamisega. Selle eesmärgi saavutamiseks soetada olemasolevasse tootmisliini sobivad seadmed ja komponendid uute toodete ja tootesarjade tootmiseks (vormikommide täitmise liin, vibratsiooni liin, teisaldatav plaat koos pihustitega, liin kaetud pähklite, kuivatatud puuviljade ja kommide tootmiseks).

Toetus: Meede 2.2. Väikeettevõtete arendamine, summas 35 340,00 eurot.


Juurdepääsutee renoveerimine

OÜ Merling Reisid
Projekti raames renoveeriti juurdepääsutee teelõigul Pähna-Runda kohalik tee nr 9180500 Atsi ja Mõtsaräbo maaüksustel alates riigimaanteest kuni OÜ Merling Reisid tegevuskohani aadressil Võru maakond Võru vald Tagaküla küla Mõtsaräbo talu kogupikkusega 756 meetrit. Kruusakattega tee aluskate korrastati, uuendati teetruupe, tehti kraavitus ja teekate kaeti 2,5 kordse kattega.

Toetus: Meede 2.1. Covid-19 kriisi mõju leevendamine, summas 24 554.40 eurot.

Merling-Reisid

Võrumaa orienteerumispäevakute ajavõtusüsteemi kaasajastamine

Orienteerumisklubi Võru
Võrumaa orienteerumis kolmapäevakute ajavõtusüsteemi kaasajastamiseks soetati ajavõtusüsteem, mis sisaldab tarkvara, tahvelarvutit, kaasaskantavat printerit, 40 SI jaama ning 50 SI- jaama kinnitusplaati. Tänu soetatud seadmetele saab Orienteerumisklubi Võru korraldada kaasaegsel tasemel erinevaid orienteerumisvõistlusi, jooksuvõistlusi ja ka matkaüritusi laiale kogukonnale. Suurema koguse SI-jaamadega on võimalik korraldada suuremaid orienteerumis- ja rogainiüritusi (võistkondlik valikorienteerumine).

Toetus: Meede 1.Kogukondlik areng, summas 4 499,82 eurot.

Võrumaa orienteerumispäevakute ajavõtusüsteemi kaasajastamine

Lapi MT taristu arendamine

AS Lapi MT
Projekti käigus uuendati sadeveesüsteemi ning vahetati välja juurdepääsuteedel ja laadimisplatsidel asfaltkate Tehnika tn 2, Parksepas Võru vallas. Paranes ettevõtte töökorraldus, territooriumi seisukord ning inimeste ja sõidukite liikumistingimused liiklus- ohutuse tagamisel.

Toetus: Meede 2.2. Väikeettevõtete arendamine, summas 25 572,28 eurot.

Lapi MT taristu arendamine

Kirikuhoone elektrisüsteemi renoveerimine ja parendamine

EELK Rõuge Maarja kogudus
Vahetati välja kiriku elektrisüsteem, mille järel muutus kirikuhoone oluliselt tuleohutumaks, energiasäästlikumaks, hõlpsamini kasutatavaks ja hooldatavaks, misläbi vähenevad kiriku ülalpidamiskulud.

Toetus: Meede 1.Kogukondlik areng, summas 59 596,38 eurot.


Kangsti külamaja renoveerimine

MTÜ Kangsti Külaselts
Projekti käigus renoveeriti Kangsti külamaja I korruse ruumid. Lammutati ja uuendati väljavajunud hoone seina osa, millele rajati uus vundament; teostati hoone põranda betoonitööd,  kuhu eelnevalt paigaldati kanalisatsiooni- ja veetorustik, soojustus, armatuurvõrk ja põrandaküttetorustik; teostati soodapritsitööd seinte ja lagede puhastuseks; koostati elektrisüsteemi projekt ja paigaldati uus elektrisüsteem; ehitati välja WC ja pesuruum ning uus moodulkorsten.

Toetus: Meede 1.Kogukondlik areng, summas 47 163,60 eurot.

Kangsti külamaja renoveerimine

Multifunktsionaalse saali väljaehitamine ja lasteteatri loomine

MTÜ Sänna Kultuurimõis
Projektiga loodi Sänna Kultuurimõisa saal, mis on kaasaegseks ning multifunktsionaalseks kohaks teatri, kino, kontserdi, näituste ning mitmete teiste kultuurisündmuste nautimiseks. Kultuurimõisas saavad lapsed ja noored osa sisukast teatrialasest huviharidusest. Uuenenud saal annab hea tõuke “Sänna lasteteatri” loomisele. Projekti tegevusteks oli: valgustehnika, projektori, ekraani, siinide süsteemi näituste tarbeks, kardinate ansambli lavale ja saali soetamine, lavaruumi värvimine ja soojapidavuse parandamine, saali seinte värvimine.

Toetus: Meede 1.Kogukondlik areng, summas 16 296,33 eurot.

Multifunktsionaalse saali väljaehitamine ja lasteteatri loomine

Tootmishoone ventilatsioon

Baltic Steelarc OÜ
Projekti käigus abil ehitati tootmishoone ventilatsioon, milline muutis töökeskonna märkimisväärselt paremaks. Paranesid töötajate töötingimused, samuti seadmete töökeskond.

Toetus: Meede 2.2. Väikeettevõtete arendamine, summas 59 998,95 eurot.

Tootmishoone ventilatsioon

OÜ Karlsson Puit automatiseeritud puidukuivati ehitus

Karlsson Puit OÜ
Projekti käigus ehitati ettevõtte automatiseeritud puidukuivati. Kuivati ehitamise tulemusel tõuseb järsult puittoodete kvaliteet, mis võimaldab toodangut realiseerida välisturgudele.
HT- kvaliteediga puidu kuivatamine võimaldab mööbli- ja taaratootjatel täita Euroopa taimekaitse tingimusi, mis loob võimaluse paljudele tootjatele toodangu turustamise nii Euroopas kui ka Eestis, ning mujal maailmas. (nt. Autode ja muude klaaside transportimise konteinerid jm.) Võrumaal varem selline kuivatussüsteem puudus.
Projekt on suunatud kuivatatud saematerjali tootmisele, et suurendada ja tugevdada turu nõudlust kuivatatud saematerjalile eriti mööblitootmise valdkonnas. Kuivatatud puidu näol tõuseb tunduvalt puidu kvaliteet, suureneb turunõudlus ja kaasneb ettevõtte majanduslik efektiivsus.

Toetus: Meede 2.2. Väikeettevõtete arendamine, summas 59 995,22 eurot.

OÜ Karlsson Puit automatiseeritud puidukuivati ehitus