2022 taotlusvoorust elluviidud projektid

Kogukonnaruumide renoveerimine

EELK Vastseliina Katariina Kogudus
Projektiga on loodud kogukonnaruumis tingimused, mis võimaldavad kogukonnaliikmetele korraldada ühistegevust, pakkuda hingeabiteenust, viia läbi kogukondlikke üritusi, korraldada kontserte. Projekti tulemusel on mitmekesistatud ühistegevusi ja seeläbi parandatud elukeskkonda kogukonnas. Kogukonnas on suurenenud huvi koguduse korraldatavate ürituste vastu. Ürituste korraldamisse on kaasatud uusi kogukonna liikmeid. Kogukonnas on tekkinud tugev meie-tunne.

Toetus: Meede 1.Kogukondlik areng, summas 27 247,50 eurot.

EELK Vastseliina Katariina Kogudus


Kuslapuumarjade mahetöötlemise arendamine

Proviis OÜ
Projekti käigus loodi Alt-Lauri mahetalus vajalikud tingimused söödavast kuslapuust toodete valmistamiseks. Parendatud tootmishoone sai uue EPO põranda, PUR-vahuga soojustuse ning uued kergesti puhastatavad välisuksed. Tootmisruumide ustele lisati PVC kardinad ning külmkambrile paigaldati korralik külmkabriuks. Kuslapuust toodete valmistamiseks soetati mahlapress, pastörisaator, toidukuivati ning meesegaja.

Toetus: Meede 2.2. Väikeettevõtete arendamine, summas 6 785,39 eurot.

Proviis


Roosiku šokolaadivabriku toodete sortimendi laiendamine

Roosiku OÜ
Projekti eesmärk oli suurendada väiketootmisettevõtte Roosiku OÜ konkurentsivõimet ja jätkusuutlikku arengut toodete sortimendi laiendamise ja uute tootesarjade lisamisega. Selle eesmärgi saavutamiseks soetada olemasolevasse tootmisliini sobivad seadmed ja komponendid uute toodete ja tootesarjade tootmiseks (vormikommide täitmise liin, vibratsiooni liin, teisaldatav plaat koos pihustitega, liin kaetud pähklite, kuivatatud puuviljade ja kommide tootmiseks).

Toetus: Meede 2.2. Väikeettevõtete arendamine, summas 35 340,00 eurot.


Juurdepääsutee renoveerimine

OÜ Merling Reisid
Projekti raames renoveeriti juurdepääsutee teelõigul Pähna-Runda kohalik tee nr 9180500 Atsi ja Mõtsaräbo maaüksustel alates riigimaanteest kuni OÜ Merling Reisid tegevuskohani aadressil Võru maakond Võru vald Tagaküla küla Mõtsaräbo talu kogupikkusega 756 meetrit. Kruusakattega tee aluskate korrastati, uuendati teetruupe, tehti kraavitus ja teekate kaeti 2,5 kordse kattega.

Toetus: Meede 2.1. Covid-19 kriisi mõju leevendamine, summas 24 554.40 eurot.

Merling-Reisid


Võrumaa orienteerumispäevakute ajavõtusüsteemi kaasajastamine

Orienteerumisklubi Võru
Võrumaa orienteerumis kolmapäevakute ajavõtusüsteemi kaasajastamiseks soetati ajavõtusüsteem, mis sisaldab tarkvara, tahvelarvutit, kaasaskantavat printerit, 40 SI jaama ning 50 SI- jaama kinnitusplaati. Tänu soetatud seadmetele saab Orienteerumisklubi Võru korraldada kaasaegsel tasemel erinevaid orienteerumisvõistlusi, jooksuvõistlusi ja ka matkaüritusi laiale kogukonnale. Suurema koguse SI-jaamadega on võimalik korraldada suuremaid orienteerumis- ja rogainiüritusi (võistkondlik valikorienteerumine).

Toetus: Meede 1.Kogukondlik areng, summas 4 499,82 eurot.

Võrumaa orienteerumispäevakute ajavõtusüsteemi kaasajastamine


Lapi MT taristu arendamine

AS Lapi MT
Projekti käigus uuendati sadeveesüsteemi ning vahetati välja juurdepääsuteedel ja laadimisplatsidel asfaltkate Tehnika tn 2, Parksepas Võru vallas. Paranes ettevõtte töökorraldus, territooriumi seisukord ning inimeste ja sõidukite liikumistingimused liiklus- ohutuse tagamisel.

Toetus: Meede 2.2. Väikeettevõtete arendamine, summas 25 572,28 eurot.

Lapi MT taristu arendamine