2023 taotlusvoorust elluviidud projektid

Ressursisäästlik tootmishoone

Aktsiaselts Lapi MT
Projekti käigus eemaldati ja utiliseeriti olemasolev katusekate ning paigaldati uus plekk- katus. Hoone seinad ja laed soojustati ning välisseinad viimistleti trapetsplekiga. Ressursisäästlik tootmishoone tagab parema töökeskkonna ja head töötingimused töötajatele. Ühtlase ja normipärase temperatuuriga hoonesse saab paigaldada kaasaegseid, kuid keskkonnamõjudele tundlikumaid seadmeid. Paranenud töökeskkonnas on märgatavalt vähenenud hoone küttekulud.

Toetus: Meede 2.2. Väikeettevõtete arendamine, summas 40 680,71 eurot.

Ressursisäästlik tootmishoone

Kangsti külamaja soojaks

MTÜ Kangsti Külaselts
Projektiga muudeti külamaja energiasäästlikuks ja loodi kogukonna jätkuvaks arenguks sobivad ja tegevust soosivad tingimused.
On ellu äratatud 0,6 m paksuste vägevate välisseintega 220 a vanune kõrtsihoone, mis kannab endas sõnumeid ja väärtusi. Uued ehitatud küttekolded: pliit, kamin ja soojamüür sobituvad hästi selle maja interjööri. Väheneb elektri tarbimine, odavneb küttekulu. Vana väärikas maja lubab paremini aru saada piirkonna ajaloost ja eelnevast elust, annab piirkonna elule suurema tähenduse ning võimendab kohatunnet. Kogukonna noorte soov on ise uurida ja jäädvustada selle põneva hoone ajalugu. Kohalikud noored saavad võimaluse oma ideede-arvamuste väärtustamiseks ja elluviimiseks ning sellega võimaluse kogukonna ellu panustada. Kõige suuremaks lisandväärtuseks on uued kogukondlikud huvitegevused ja teenused kogukonna arendamiseks ja piirkonna arenguks mille abil suurendame kogukonna keskuse jätkusuutliku tegevuse võimekust ja sõltumatust omavalitsuse rahastamisest.

Toetus: Meede 1.Kogukondlik areng, summas 4 283,10 eurot.

Kangsti külamaja soojaks