Eesti Leader Liidu liikmeskond suureneb lähiajal märkimisväärselt

9. märtsil toimus Järvamaal Viisu külas LEADERi tegevusgruppide kohtumine. Foorumile olid kogunenud tegevusgruppide tegevjuhid ja juhatuse esimehed, et pidada plaani edasiste tegevuste kohta.

Eesti Leader Liitu kuuluvad praegu 26st tegevusgrupist pooled. Koosolekul kerkis päevakorrale seni veel ametlikult mitte liitunud tegevusgruppide  Eesti Leader Liidu liikmeks astumise teema. Konsensuslikult tehti otsus, et LEADERi meetme kvaliteetsema rakendamise ja siseriiklikult tulemusrikkama koostöö huvides hoitakse kokku ning seni veel mitte liitunud tegevusgrupid algatavad liikmeks astumise protsessi ka oma tegevusgrupis. Seati eesmärgiks, et  suveks on Eesti Leader Liidu liikmeks astumise algatamine viidud tegevusgruppide üldkoosolekute ette.

Eesti Leader Liidu kodulehekülg: http://leaderliit.eu/