Eesti Leader Liit võttis vastu uue liikme

Eesti Leader Liit võttis vastu uue liikme 29.10.2014.a. Tsolgo rahvamajas, Võrumaal toimunud juhatuse koosolekul võeti vastu uus liige. Eesti Leader Liidu liikmeks astus Hiidlaste Koostöökogu. Hiidlaste Koostöökogu tegevuspiirkonnaks on Hiiu maakond, tegevusgrupi liikmeteks on neli omavalitsust (Emmaste, Põhalepa, Käina ja Hiiu vald), kolmkümmend kaheksa mittetulundusühingut ja kolmkümmend ettevõtjat. Hiidlaste Koostöökogu on olnud ka eelnevalt tihedas koostöös Eesti Leader Liiduga. Eesti Leader katuseorganisatsioonil on nüüdseks kolmteist liiget. Jätkuvalt ollakse avatud uutele liikmetele ning veel sellel aastal on võimalus astuda Eesti Leader Liidu liikmeks 2014.a. eest liikmemaksu tasumata (üldkoosoleku otsus 21.05.14). Piret Leskova, Eesti Leader Liit tegevjuht, 555 373 60, www.leaderliit.eu