Eesti Leader liitus Euroopa Leader ühendusega

07. detsembril toimunud ELARDi (Euroopa LEADER Ühendus Maaelu Arenguks) üldkogul Brüsselis astus Eesti tegevusgruppide võrgustik katusorganisatsiooni ELARD liikmeks. Liikmestaatus annab Eesti LEADERile võimaluse kaasa rääkida ühtse maaelu arengu poliitika kujundamisel. ELARDi president Petri Rinne avaldas heameelt, et sel korral oli osalemas rekordarv liikmesriike. Esindatud olid Eesti, Ungari, Prantsusmaa, Taani, Hispaania, Belgia, Poola, Leedu, Rootsi, Tšehhi, Iirimaa, Soome, Inglismaa ja Kreeka. 
Üldkogu keskseks teemaks oli Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi määruse ettepanek ja ühtne strateegiline raamistik aastateks 2014-2020. Uus määrus seab liikmesriikidele nõudeks jätkata  LEADER meetmega. Ühe olulisemana toodi välja kohalike arengustrateegiate rahastamise mitmekülgsuse tagamist. Peetakse vajalikuks, et uuel perioodil hakatakse Leader lähenemist rakendama integreerides nii Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kui ka siseriiklikke vahendeid maaelu arengu hüvanguks. Rõhutati, et määrava tähtsusega on liikmesriikide endi roll erinevate fondide kaasamisel. Samuti pööratakse järgnevatel aastatel tähelepanu strateegiate elluviimise mõju hindamisele ja tulemuste mõõdetavusele. Suur tähendus on antud kaasamisprotsesside läbiviimisele. 
ELARD on rahvusvaheline mittetulundusühendus, mis on loodud selleks, et säilitada maapiirkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. Euroopa LEADER katusorganisatsioon koondab üle 600 tegevusgrupi. ELARD taotleb, et kõik liikmesriigid järgiksid soovitust eraldada LEADER tegevusteks MAK vahendidest vähemalt 10%. Tagada tuleb, et ei tekiks viivitusi uue programmperioodi käivitamisega. ELARD usub, et peame töötama maamajanduse mitmekesistamise nimel ja võrdselt põllumajandusega toetama muid tööstusharusid, millel on oluline roll kohaliku majanduse ja töökohtade loomise seisukohalt. 
Lisainfo:
Kristiina Liimand
Eesti Leader Foorumi esindaja ELARDis
Telefon 53409873