RIIGISISENE KOOSTÖÖPROJEKT “ELU KAHE MAAILMA PIIRIL II“

Elu kahe maailma piirilKoostööprojekti rakendamise ajavahemik 2017- 2019

Projekti kogumaksumus 16 667 eurot, millest toetuse osa 15 000 eurot.

Partnerid:
Piiriveere Liider, Tartumaa Arendusselts, Põlvamaa Partnerluskogu, Valgamaa Partnerluskogu, Võrumaa Partnerluskogu, Jõgevamaa Koostöökoda.

Eesmärkide ja põhitegevuste kirjeldus:
Projekti “Elu kahe maailma piiril II” üldine eesmärk on tugevdada Lõuna-Eesti piirkonna identiteeti, tuua piirkonnale tuntust ja külastajaid ning tutvustada piirkonda. Fookuses on Lõuna-Eesti tutvustamine ja uute koostöövõrgustike loomine.
Koostööprojekti „Elu kahe maailma piiril“ (2013–2014) raames paigaldati Lõuna-Eesti maastikule 23 ajakirja National Geographic kaubamärgina tuntud „kollast akent“ koos objekti ja/või piirkonda tutvustava infotahvliga. Paigaldatud „akende“ asukohtade järgi tekkis Lõuna-Eestisse uus külastajamarsruut. Raami juurde paigaldatud infoviidad suunavad külastama lähedalasuvaid vaatamisväärsusi, muuseume, teenindusettevõtteid jne, tuues otsest kasu kogukondadele ja piirkonnale tervikuna. Ajakirjas National Geographic avaldatud lühilood ja artiklid tutvustasid ja tõid piirkonnale tuntust suurema auditooriumi ees. Viidi läbi erinevaid teavitustegevusi.

Koostööprojekti „Elu kahe maailma piiril II” eesmärk on anda lisandväärtust loodud turismimarsruudile, tutvustada Lõuna-Eestit läbi ajakirja National Geographic Eesti ja arendada ettevõtlust läbi piirkonna mainekujunduse.

Kasusaajad:

  • Lõuna-Eestit külastavad sise- ja välisturistid;
  • Projekti tegevuspiirkonna kogukonnad, kohalikud omavalitsused, arendusorganisatsioonid ja koostöövõrgustikud;
  • Kaudseteks kasusaajateks on kõik piirkonna elanikud – suurenenud turistide arvu tõttu tõuseb piirkonna tulubaas, mis omakorda aitab kaasa uute töökohtade tekkele ning investeeringute suurenemisele piirkonnas.

Eeldatavate tulemuste kirjeldus:
tänu ajakirjas National Geographic Eesti avaldatud lugudele on tugevnenud piirkonna identiteet; piirkonnas on kasvanud nii sise- kui välisturistide külastatavus; tõusnud on piirkonna tulubaas, mis omakorda aitab kaasa uute töökohtade tekkele ning investeeringute suurenemisele piirkonnas; kogukonnad ja kohalikud ettevõtjad on kaasatud arendustegevustesse ning uute toodete ja teenuste loomisesse; tekkinud on uued koostöövõrgustikud.

Rohkem infot: http://visitsouthestonia.com

Tegevuspiirkonnaga seotud artiklitega saab tutvuda siin:

Urvastes kogub hoogu kogukondlik ettevõtlus

Vana-Vastseliina muutub jälle palverändurite sihtkohaks
Artikkel kodulehel
Artikkel Lõunalehes

Vastseliina linnus – lugudest pakatav linnamägi
Video Facebookis
Artikkel kodulehel
Artikkel Lõunalehes

Mis peitub kollaste akende taga

Lindora laat toob kokku tuhandeid inimesi
Artikkel kodulehel
Artikkel Postimehes