Elukeskkonna parandamine

Elukeskkonna parandamine

MTÜ Pikakannu Kooli Areng

Projekti eesmärgiks oli luua võimalused kogukonna erinevatele põlvkondadele ühisteks ettevõtmisteks. Samuti suurendada piirkonna turvalisust ning parandada infolevikut nii kogukonnasiseselt kui ka külalistele. Tegevustena paigaldati bussiootepaviljon koos infotahvliga ning soetati köögimööblit ja – tehnikat Pikakannu vanasse koolimajja.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 102 179 krooni / 6 530,43 eurot.