Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER projektitoetuse avalduste vastuvõtt PRIAs algas 2016. aasta märtsis. Võrumaa Partnerluskogu 2016. aasta taotlusvoor oli avatud 05.-20.mai. Toetusprojektide abikõlblikkust hindas ja määramise otsused tegi PRIA. Võrumaa Partnerluskogu 6 toetuse saajat on tänaseks lõpusirgel ja maksetaotlused PRIAsse esitanud. Esimene uue perioodi LEADER projekti elluviija-toetuse saaja, kellele PRIA poolt on toetus väljamakstud, on puidutooteid valmistav FIE Rein Kala Mõniste vallast. Toetus läks lailintlihvi soetamiseks, toetuse summa  7467 eurot.