MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatus

Avaliku sektori esindajad

Kalmer Puusepp - juhatuse esimees - Võru Vallavalitsus

Rein Loik - Rõuge Vallavalitsus

Avo Kirsbaum - Antsla Vallavalitsus

Kolmanda sektori esindajad

Merike Prätz - aseesimees - MTÜ Tsooru V-klubi

Toomas Kaun - MTÜ Sõmerpalu Jahtkond

Janek Mustmaa - Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed MTÜ

Ettevõtjate esindajad

Riho Roon -  Baltic Steelarc OÜ

Jaak Pächter - Annikafarm OÜ

Meelis Koppel - OÜ Puigar

Võrumaa Partnerluskogu juhatus on üheksaliikmeline, kelledest kohalike omavalitsuste esindajad on valitud ja kinnitatud kolmeks aastaks üldkoosoleku otsusega 08.12.2020 ning kolmanda sektori ja ettevõtjate esindajad on valitud ja kinnitatud kolmeks aastaks üldkoosoleku otsusega 31.03.2021.