KALLID VÕRUMAA AKTIIVSED NOORED JA NOORTE JUHENDAJAD!

1. Maanoorte tugisüsteemi loomine
Maanoorte tugisüsteemi loomisesse kaasatakse Võru maakonnas tegutsevad “noorsoonõustajad” ehk täiskasvanud kogemustega noorsootöötajad või noorte usalduse pälvinud juhendajad, kellel on täita noorte julgustajate, nõustajate, toetajate roll ning eakaaslastest arvamusliidrid, kes on sisemiselt valmis ja võimelised võtma enda kanda liidri rolli. Nende kaudu anda noortegruppidele edasi oskusi ja motiveerida neid organiseeruma ning neile huvi pakkuvaid, samas kogukonnale kasulikke tegevusi algatama.
Maanoorte tugisüsteemi loomiseks viiakse ellu erinevaid koolitusi, väljasõite, ühistegevusi, mis arendavad osalejate teadmisi ning loovad piirkondliku võrgustiku.
Noorteliidritele korraldatav koolitus, hõlmavad alljärgnevaid teemasid:
 • Organisatsiooni loomine
 • Organisatsiooni tegevuse planeerimine
 • Väljasõit Võrumaal – õpime teineteiselt
 • Eestvedamine ja kaasamine
 • Seikluskasvatus
 • Väljasõit Tartumaale – noortekeskused- noortetoad
 • Projekti kirjutamine
 • Projekti juhtimine, projektiideede kaitsmine
 • Rahvusvaheline koostöö
 • Väljasõit Aluksne noortekeskusesse Lätis – piiriülene koostöö
 • Tänane noor kui aktiivne ja vastutustundlik tulevikukodanik (noorte hääl kohalike omavalitsuste otsustusprotsessides)
 • Mitteformaalne õppimine – eneseteostus läbi senikogetu mõtestamise
Noortejuhtidele korraldatavas koolitustsüklis käsitletakse järgmisi teemasid:
 • Arengukava koostamine, kooskõlastus
 • Eestvedamine ja kaasamismeisterlikkus
 • Organisatsiooni loomine
 • Mitteformaalne õppimine ja selle tunnustamine
 • Projekti kirjutamine ja juhtimine
 • Rahvusvaheline koostöö
 • Koostöö kohalikul tasandil
 • Noorte motiveerimine sotsiaalse tundlikkuse, eetilisuse ning ettevõtlikkuse arendamise kaudu
Maanoorte tugisüsteemi loomise käigus leitakse prioriteetsed tegevussuunad ja võtmevaldkonnad, et võimalikult otstarbekalt ja tulemuslikult kasutada olemasolevaid kogemusi, inim-, materiaalseid ja ajalisi ressursse piirkondliku noorsootöö kavandamisel ning võrgustiku loomisel. Ühiste koolituste tulemusena luuakse esialgu mitteformaalsed noorteühendused, koostatakse toimimisreeglid ning tegevus- ja arengukava. Loodud noorteühenduste eesotsas on kõik projektitegevused läbinud noortejuhid ja –liidrid, kes on sisemiselt motiveeritud omandatud teadmisi/ideid ellu viima ning edasi arendama ja levitama nii oma kogukonna noorte kui ka üldise aktiivi hulgas. Samuti eeldatakse nimetatud eestvedajailt valmidust ja initsiatiivi kogu piirkonna organisatsioonidega koos tegutsemiseks.
Näeme vajadust tugisüsteemi loomisel panna olulist rõhku nii noorteühenduste omavahelise koostöö tekkimisele kui ka kohaliku ning rahvusvahelise koostöö arendamisele, mis aitab tugevdada noorte ühistegevust. 
Noorte kaasamisel kogukonna arendamisse luuakse noortele võimalus ellu viia koolituste käigus õpitud teadmisi ning noored saavad rakendada oskusi teha koostööd üksteisega ning noortejuhtidega, arvestades kogukonna vajadusi. Noortegrupid ja loodud mitteformaalsed ühingud viivad ellu projektiidee, mis on eelnevalt projektina koostatud ja kaitstud selleks loodud komisjoni ees. Noorte ideede elluviimiseks on tagatud rahaline ressurss kuni 5000 – 10 000 krooni projekti kohta.
 
Läbiviidud tegevuste analüüsimiseks ja tagasisideks ning uute tegevusplaanide kavandamiseks korraldatakse ühine kokkutulek, millest võtavad osa kõik koolitusel osalenud noortejuhid ja noorteliidrid.