Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi tantsu ja muusika

Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi tantsu ja muusika

Antsla Vallavalitsus

Projekti raames soetati 35 aastat tegutsenud naisrahvatantsurühmale Linda rahvariided ning soetati Antsla Spordikeskuse rahvapilliansambli pille. Projekti toel saadud pillide kasutamise võimalus muudab senise repertuaari mitmekesisemaks ning rahvamuusikaansambli heli on täienenud. Rahvatantsurühma esinduslik välimus kannab edasi kohalikku rahvariidemustrit.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 101 116 krooni / 6 462,52 eurot.