Küla keset küla

MTÜ Toetuskeskus Meiela

Projekti eesmärgiks oli Võrumaal, Lasva vallas Nõnova külas 1999.aastal perelastekoduks planeeritud hoone peamaja ümberprojekteerimine, et uues hoones oleks võimalik pakkuda elamise ja töötamise võimalust Võrumaa intellektipuudega noortele, kes avatud tööturu tingimustes ei ole konkurentsivõimelised.
Planeeritud tööabikeskuses saavad olema erinevad ruumid/töötoad, mida saavad kasutada ka lähiümbruse elanikud.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 10 181,13 €