Külakeskuse rekonstrueerimine Luutsnikus I etapp – Ehitusliku põhiprojekti tellimine

MTÜ Luutsniku Külaselts

Käesoleva projekti käigus telliti Luutsniku küla keskmes asuva vana kauplushoone rekonstrueerimiseks ehituslik põhiprojekt multifunktsionaalse külakeskuse tarbeks. Külakeskuse väljaehitamine ja elanikele vajalike esmatasanditeenuste koondamine küla keskmesse muudab kardinaalselt küla südame väljanägemist ja loob paremad tingimused nii kohapealsetele elanikele kui ka külastajatele. Multifunktsionaalses Külakeskuses avanevad võimalused kooskäimiseks erinevatele sihtgruppidele. Külakogukond on seeläbi hästi toimiv ja organiseeritud. Elukvaliteet paraneb, inimesed on sotsiaalselt kaasatud ja rahulolevad, kuna toimuvad erinevad tegevused ja üritused. Kogukonna ühtsus ja “meie” tunne on tugevneb ning kinnistub. Aktiviseerub kogukonna ühiskondlik aktiivsus ja isetegemine. Oluliselt rekonstrueeritava ja laiendatava multifunktsionaalse külakeskuse elueaks on kavandatud vähemalt 50 aastat. Antud hoone suudab teenindada korraga maksimaalselt 50 inimest. Peame väga oluliseks ka noorema põlvkonna kinnistumist ja tagasipöördumist oma kodukohta. Noored vajavad väljundit oma kodukohas. Läbi erinevate tegevuste ja teenuste on ka lapsed ja noored kaasatud.
Kultuurilise teenindamise jagunemine valla kolme keskuse vahel aitab seni kahele keskusele langenud koormust ühtlasemalt jaotada, pakkudes enim võimalusi seeläbi just ääremaal elavatele inimestele.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 103 014 krooni/ 6 583,80 eurot.