Leader meetme määruse muudatus eÕiguses

Põllumajandusministeerium saatis  22. mail eÕigusesse kooskõlastamiseks Põllumajandusministri 12. juuni 2008. a määruse nr 59 „Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ muutmine, määruse eelnõu.
Ministri määruste eelnõude kooskõlastamise aeg eÕiguse kaudu on VIIS TÖÖPÄEVA.