MEIELA ”Avatud tööabikeskus intellektipuudega inimestele” peahoone juurde väliste tehnovõrkude ja tehisjärve s.h. elekter ja side projekteerimine

MTÜ Toetuskeskus MEIELA
On valminud Nõnova külla, Lasva valda rajatava „MEIELA avatud tööabikeskus intellektipuudega inimestele” lähiala detailplaneering ning kolm põhiprojekti: „Välisveevarustus, -kanalisatsioon ja reoveekäitlus”, ” Tugevvoolu välispaigaldise projekt” ja “Peahoone juurde rajatava maaparandus ja tehisveekogu põhiprojekt”.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 15181,33 eurot.