Mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu hakkab rakendama tegevuspriikonna ühisstrateegiat 2023-2029

Mittetulundusühing  Võrumaa Partnerluskogu annab teada kavatsusest taotleda toetust LEADER-ühisstrateegia elluviimiseks „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023-2027“ sekkumise 8.4. LEADER – kogukonna juhitud kohalik areng ning Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse alusel rakendatava meetme 21.4.9.2 „kogukonna juhitud kohalik areng“ raames.

Mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu on LEADER-tegevusrühm, mis ühendab kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid ja kodanikuühendusi ning mille eesmärgiks on kohaliku elu arendamine tuginedes avaliku, era- ja kolmanda sektori koostööle.
Rohkem infot: Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna ühisstrateegia 2023-2029 kohta on kodulehel www.voruleader.ee