Motoklubi arendamine

Motoklubi Käbid ja Kännud

Kavandatava investeeringuga jätkame motoklubi tegevuse arendamist. Hooldustehnika soetamisega saame oma kestvus-ja takistussõidu rada hakata korralikult hooldama ja senise treeningute toimumisele vahelduseks ka aastas vähemalt paar võistlust korraldada. Noorte vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistumine. Kohaliku elu elavdamine uudse spordiala näol.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 9 034,87 eurot.