MTÜde praktilised õppepäevad

MTÜ Kodukant Võrumaa

Projekti raames korraldati 4 1 päevast koolitust- praktilist töötuba MTÜ –de esindajatele, milliste käigus käsitleti MTÜ-dega seotud raamatupidamisalaseid ja dokumentatsiooni koostamisega seotud küsimusi. Lisaks toimus 3 päevane õppereis Läti Vabariiki.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 3 240,32 eurot.