Nõustamine palkehitiste taastamiseks Võrumaal

MTÜ Vanaajamaja

Projekti käigus viidi läbi nõustamiskampaania Võrumaa kümnes vallas palkehitiste omanike juures, kuidas vanu ehitis hooldada ja ümber ehitada vältimaks väärtuslike taluarhitektuuri hoonete hävimist ning kujundamaks väärtushoidlikku käitumist palkehituspärandi haldamisel ja arendamisel.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 6 250,55 eurot.