Õppereis “Elu kahe maailma piiril – Võrumaa” aitas avada kohaturunduse erinevaid vaatenurki ja võimalusi

elu-kahe-maailma-piiril26. ja 27. novembril 2014 tegid Võrumaa turismiettevõtjad ja teised Võrumaa Partnerluskogu (VPK) liikmesorganisatsioonide esindajad põhjalikult tutvust National Geographicu kollaste akendega seotud projektiga “Elu kahe maailma piiril”. Peale akende ja projekti kontseptsiooniga tutvumist mõeldi seminari käigus üheskoos välja ka palju uusi (turundus)ideid, mida kollaste raamide ümber või seoses nendega võiks ette võtta.

Fotogalerii: Õppereis “Elu kahe maailma piiril – Võrumaa”

VPK korraldatud õppereisi käigus tutvuti kõigi 21 Lõuna-Eestis asuva kollase aknaraamiga. Osadega neist tehti tutvust interaktiivselt.

Esimese peatuspaigana jõuti ajaloolise Seto- ja Võrumaa piirile Vastseliina piiskopilinnuse juurde, kus keskaegses kostüümis tervitas õppereisilisi linnust haldava sihtasutuse juhatuse liige Ivar Traagel. Traageli sõnul on kollane aknaraam leidnud külastajate seas positiivse vastuvõtu ja eriti palju on sellega koos pildistanud end just pulmaseltskonnad.

Suurt muljet avaldas paljude külastatud raamide seast Setumaal Podmotsa külas vana kalmistu kõrvale tühjale väljale paigutatud kollane raam, kust ühelt poolt võib vaadata Venemaad ja teiselt poolt paistab Eesti mets. Just Podmotsa kollane raam toob kõige ilmekamalt esile juhtmõtte “Elu kahe maailma piiril”.

Elu raamide ümber areneb

Ka varem Podmotsas sama raami juures käinud inimesed panid tähele, et vahepeal on ilusasti üle värvitud ka kõrval kalmistul asuv tsässon. See väike muutus on märk sellest, et kollased raamid aitavad tõepoolest kaasa ka kohaliku elu arengule.

Sama jäi silma ka maalilisel Urvaste mäel paikneva kollase raami juures, kus kohalik talunik avab peagi kohviku.

Räpinas paistab ühelt poolt läbi kollase raami mõis ja Võhandu paisjärv, teiselt poolt vana paberivabriku hoone. Räpina koduloo ja aiandusmuuseumi õpetaja Toivo Lees ütles, et raam on paigutatud kohta, mis sümboliseerib Räpina ajaloolist süda, millele pani alguse Peeter I õukondlane krahv Karl Gustav von Löwenwolde paberivabriku rajamisega 1728. aastal. Räpina raami juurest leiab infotahvlilt ka kaks telefoninumbrit, millele helistades saab kuulda nii Räpina paberivabrikust kui ka Sillapää lossist ja pargist.

Tartu raam pöörleb

Erinevates kohtades on kollased aknaraamid erineva suurusega. Ühe kõige suurematest raamidest leiab Tartu Raekoja platsilt, mida tuli tutvustama Leader-tegevusgrupi Tartumaa Arendusselts tegevjuht Kristiina Timmo. Tartu raam on eriline selle poolest, et seda saab igaüks keerata omale sobivasse suunda – see oli Tartu linnavalitsuse soov. Timmo sõnul on nad keskendunud sellele, et kaasata raamiga seotud tegevustesse ettevõtjaid ja töötada välja konkreetseid jalutusmarsruute. Raekoja platsi ja selle ümbruskonna ettevõtjad on Timmo sõnul väga hästi kaasa tulnud kollaste aknaraamide kupongiraamatuga, mis peagi müügile tuleb. Kupongiraamat on esimene omasugune toode Eestis, kust võib leida väga palju häid sooduspakkumisi erinevatelt asutustelt, peamiselt söögi- ja majutuskohtadelt.

Veel avaldas õppereisil osalejatele suurt muljet ka Võrtjärve kaldal ja Emajõe alguse juures ning Võrtsjärve külastuskeskuse kõrval asuv kollane aknaraam. See on koht, kus peale looduse muutumise vaatlemise läbi raami pakutakse juba praegu külastajatele erinevaid teenuseid ja teavet ning kust saab osta ka projekti “Elu kahe maailma piiril” suveniire ja meeneid, sealhulgas spetsiaalset käsitööšokolaadi.

Seminaril käidi välja uued arenguideed

Õppereisi teisel päeval peeti Sangaste lossis kaheosalist seminari “NG kollaste akende projekti seire ja tulevikuideede arendamine”. Põhjalikud projekti seniseid tegevusi tutvustavad ettekanded tegid Kristiina Timmo, Ene Kerge ja VPK tegevjuht Anneli Ott.

Kristiina Timmo tõi näiteks välja, et Hollandis Ida-Groningenis, kust kollaste akende projekti idee pärineb, kasvas kahe aasta jooksul külastajate arv kaks korda. Nüüdseks on Ida-Groningeni alles jäänud üks raam, ülejäänud on paigutatud Hollandi erinevatesse paikadesse.

Timmo lisas, et tegelikult on kohaturundusprojekt “Elu kahe maailma piiril” vaid pooleldi turimiprojekt, teise poole sellest moodustab kogukonnaarendus.

Seminari teises pooles pandi gruppides ajud hoogsalt tööle ja otsiti vastuseid järgmistele küsimustele-teemadele:

  1. Tegevused, mida teostada uuel Euroopa Liidu rahastamisperioodil LEADER-tegevusgruppide toetusel;
  2. Millised tegevused aitavad edaspidi paremini tagada kollaste raamidega seotud info liikumise huvilisteni?
  3. Milliste tegevuste kaudu saab kollaste raamide projekt kaasa aidata kogukonna identiteeditunde tugevdamisele?
  4. Mis esimesest õppereisipäevast jäi meelde positiivsena ja mis vajaks muutust?

Kõik neli töögruppi pakkusid välja hulga häid ideid, millest kindlasti osa viiakse lähiaastatel ka ellu. Projekt “Elu kahe maailma piiril” kestab praeguste kokkulepete kohaselt aastani 2020.

VPK tegevuspiirkonnas asuvad kollased aknaraamid Rõuge ürgorus Rõuge Suurjärve kaldal, Vastseliina piiskopilinnuse juures ja Urvastes kiriku ja Uhtjärve läheduses. Võru maakonda jääb veel ka Obinitsas asuv raam galerii Hal’as Kunn juures