Õppereis Soome

Piiriülese koostööprojekti ettevalmistava projekti „Jahindus – kui loodust säästev eluviis“ raames viibisid ajavahemikul 22.-25.september 2016 Soomes Karelian Hills Leader tegevuspiirkonnas õppereisil MTÜ Võrumaa Partnerluskogu tegevjuht Kerli Kanger, projektijuht Ülle Urbanik, juhatuse liige Rainer Vissel, projektijuht Triin Roostfeldt, Viitina Jahiseltsi liikmed Peep Kimmel ja Kaidur Kahu, Eesti Naisküttide Seltsi liikmed Anneli Lints, Liivia Lints ja Tooni Vellend, Võrumaa Jahimeeste Seltsi liige Toomas Kaun.

Lähetuse eesmärgiks oli tutvuda partnerorganisatsiooni tegevuspiirkonna, infrastruktuuri, kultuurilise eripäraga ning arutada rahvusvahelise koostööprojekti eelarvet ning tegevusi perioodil 2017-2018.

Õppereisi käigus andis Soome Karelian Hills Leader tegevusgrupp põhjaliku ülevaate oma strateegilistest eesmärkidest ning erinevatest toetusmeetmetest. Olulised valdkonnad, millele käesoleva programmperioodil tähelepanu pööratakse on mikroettevõtete arendamine, keskkonnasäästlikkus, uuenduslikkus ning kogukondlik areng.

Kohapeal tutvuti mitmete Leader projektidega, mis on olulisel määral kaasa aidanud piirkonna arengule ning jätkusuutlikkuse tagamisele. Õppereisi raames toimusid mitmed ühised arutelud partneriga kavandatava rahvusvahelise koostööprojekti tegevuste ning eelarve osas.