Pärandkultuuri õpi- ja töötoad Haanimaal

Haanimiihhi Nõvvokoda
Kohaliku kultuuripärandi taaselustamiseks ja säilitamiseks läbi loomuliku kogemuste jagamise ja suhtlusvormi nii nagu see toimus vanadel aegadel korraldati kahe aasta vältel 69 õpituba: 11 pärimustantsu-, 12 regilaulu-, 20 pillimängu- (lõõtspill, väikekannel), 14 käsitöö- ja 12 kohaliku köögi õpituba. Kõik õpitoad toimusid vanavanemate, emade-isade ja lastega koos tegutsemise vormis.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 8 616,85 eurot.