Partnerluskogu õppereis Lätti.

Ajavahemikul 05.-06.märts 2020.a. viibisid Võruamaa Partnerluskogu juhatuse liikmed Avo Kirsbaum, Toomas Kaun, tegevjuht Kerli Kanger ja projektijuht Ülle Urbanik üheskoos teiste kolme Kagu-Eesti tegevusgruppidega – Võru, Valga ja Piiriveere – õppereisil Lätis. Reisi eesmärk oli tutvuda Aluksne Leader tegevusgrupi tegevustega, luua tihedam side ümberkaudsete Leader organisatsioonidega ja ammutada inspiratsiooni edasisteks tegevusteks. Õppereisi korraldas Piiriveere Liider.

Läti õppereis 2020 ühispilt

Esimeseks sihtpunktiks oli Ape linna loominguliste ideede keskus, kus tutvustati nii omavalitsuse kui Aluksne Leader tegevusgrupi poolt piirkonnas ellu viidud projekte ja organisatsiooni toimimist. Aluksne tegevusgrupi suurim osa rahastusest on suunatud ettevõtlusele, järgneb kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine ning seejärel avalik ruum.Esimeseks külastatavaks ettevõtteks oli OÜ TTR Company mis tegeleb metalli töötlemise ja metalltoodete valmistamisega. Ettevõte tegutseb kaheksandat aastat ja omanik Teters Nauris oli tänulik LEADER programmile, mille kaudu saadud toetusest on olnud väga suur abi. Hetkel käivad ehitustööd suurematesse ruumidesse kolimiseks. Ettevõtja sihid järgmiseks viieks aastaks on kõrged. Juba praegu teeb TTR Company rahvusvahelist koostööd ja tulevikus on plaan tulla välja omatoodanguga. Karismaatiline ettevõtja jagab meeleldi oma kogemusi ja on nõus tutvustama oma ettevõtet.

Metalliettevõte TTR

Seejärel külastasime Ape kohalikku keskkooli Davija Ozolina. Keskkooli hoones on leidnud oma pesad nii kohalikud käsitöö- kui ka spordiseltsid. Paljud kooli õpetajad on ise seltsides, MTÜ-s tegutsevad ja agarad taotluste kirjutajad. Nii on ellu viidud erinevaid Leader projekte eesmärgiga soetada koolile põhivahendeid eduka õppetöö läbi viimiseks ning ka uusi vaba aja veetmise võimalusi. Muuhulgas on loodud koolile väliõppeklass, ehitatud õppeköök, ostetud lauatennise lauad 8 õmblusmasinat ja 2 tikkimismasinat.

Aluksne kihelkonna näol on tegemist looduskauni paigaga, mida tõdesime Veclaicene maastikukaitsealal asuva Vana-Laitsna Korneti küla külastamisega. Siin kohtuvad lätlased ja eestlased ning veedavad koos vaba aega. Sealgi on ellu viidud mitmeid Leader projekte, mis on parandanud küla keskuse kasutusvõimalusi erinevateks vabaaja tegevusteks. Kohalikule rannajoonele on rajatud 170m pikkune jalgtee, rannamaja akende, uste ja grilliga. Turistidele on rajatud infopunkt, millest on võimalik saada kasulikku teavet Veclaicene looduse ja selle väärtuste kohta, aga ka piirkonna looduskaunite kohtade kohta laiemalt. Korneti külast jäävad meelde sealsed looklevad teed, 14 järve ja kuppelmaastik, mis avaldus külastajaile kõige paremini kohalikust vaatetornist.

Esimese päeva lõpetasime Ziemer’i mõisas, mis on üks vähestest säilinud mõisatest. Tänu Leader toetusele on mõis saanud uue katuse, mis kergendab oluliselt selle kultuurimälestise edasist säilimist. Sealne mõisaproua Dita Balčus korraldab mõisas erinevaid kultuuriüritusi nagu kontserte, näitusi jm avalikke üritusi. Käesoleva aasta augustikuus on võimalik külastada mõisateatri etendust.

Õppereisi teine päev algas Aluksne maakonna kogukonnakeskuses, kus kogunevad erinevad vabatahtlike ühendused ja aktiivsed kodanikugrupid. Lisaks kohalikule Leader tegevusgrupile on keskus kogunemispaigaks ka pimedate ühingule, usuorganisatsioonidele ja paljudele teistele. Tänaseks päevaks on kogukonnakeskuses ellu viidud kolm Leader projekti ning seda selleks, et rahval oleks koht, kus oma kogemusi ja ideid jagada ning ellu viia. Keskuses tutvustati Kagu-Eesti tegevusgruppidele Aluksne tegevusgrupi statistilisi näitajaid ja edulugusid, millest mitmetega saime ka ise kohapeal tutvuda.

Aluksne tegevusgrupp

Seejärel tutvustati meile Aluksne järve suurimat saart – Linnusesaart, millele Templimäelt on võimalik minna lüüriliste meloodiate saatel mööda valgustatud jalakäijate silda. Saare keskseks objektiks on Liivi ordulinnuse varemed. Saare näol on tegemist paigaga, mis pakub kõigile midagi – lastele ja noortele on loodud mänguväljak ja staadion, vabaõhulava, puhkuse nautijatele rannaala, kohvik jpm. Saarel käies kogesime, et tegu on paigaga, mis on kohaliku kogukonna jaoks tõesti oluline – rahvast liikus palju ja inimesed tundsid pakutavatest võimalustest siiralt rõõmu.

Lõuna veetsime Aluksne ajaloolises keskuses asuvas Benevilla hotelli ja kohvikukompleksis. Tegemist on suurima Leader projektide investeeringuga, mis Aluksne tegevusgrupi poolt ellu viidud on. Üks projektidest hõlmas hoone rekonstrueerimist eesmärgiga luua hubane 6-toaline hotelliala ning teine kohviku loomist, kus pakutakse lisaks muule hooaja puuvilju ja marju ning pakutakse käsitöölimonaadi.

Teine märkimisväärne Aluksne tegevusgrupi Leader programmi edulugu on õmblustöökoda OÜ Linden. Eelnevalt oli firma tegelenud aastaid rõivaste müügiga. 2017 aastal viis firma ellu Leader projekti, luues kohaliku omavalitsuse püstitatud tööstushoonesse oma õmblustöökoja ning alustas naiste rõivaste väiketootmist. Hetkel müüakse toodangut peamiselt Lätis kaubamärgi Lina või Branchess nime all. Ettevõtte juhi Kalvis Zarins’e sõnul on kaugemas plaanis eesmärgiks seatud siseneda rahvusvahelisele turule.

Õmblusvabrikus Linden

Õppereisi viimase objektina külastasime Aluksne Banitise jaama ajaloolisse pagasiküüni rajatud multimeediaekspositsiooni. Siin saab kogeda enam kui sajandi jagu raudteede ajalugu nii videopiltide kui eksponaatide näol. Muuseumi interjöör on inspireeritud rongidest ning pakub lisaks visuaalsele võimalust osa saada turistidele suunatud elamussõidust “Maitsed”. Rongisõidu ajal degusteeriti kohalikku toodangut ning mis päädis reisiseltskonnale meeleoluka rongirööviga. Elamussõit kulgeb kitsarööpmelisel raudteel 33 km pikkusel marsruudil Aluksne-Gulbene rongiga Banitis, milline on ainus kogu Baltikumis. Tänaseni toimub nimetatud marsruudil reisijate vedu kaks korda päevas kummaski suunas. Gulbene-Aluksne kitsarööpmeline raudtee on kultuurilooline raudteelõik, mis on säilinud 1903. aastal ehitatud Plavinase-Gulbene-Aluksne-Ape-Valka raudteeliinist.

Raudteemuuseum