Üritused (15. nädal)

12. aprillil 2010, 9.00-12.00 toimub INFOPÄEV ETTEVÕTJATELE (Maavalitsuse II korruse saal). Võrumaa Partnerluskogu on koostöös erinevate osapoolte ja partneritega töötanud välja UMA MEKK kaubamärki Võrumaal toodetud toodetele, rõhutamaks piirkonna eripära ning luues võimaluse ettevõtjatele ühise kaubamärgi all ulatuslikumat turundust teha. Infopäeval tutvustatakse ka avanevat meedet ettevõtjatele LEADER programmi raames.
Registreerumine: ylle@voruleader.ee. LOE LÄHEMALT kalendrist.  

13. aprillil, 15.00- 17.00 toimub STRATEEGIA ARUTELUSEMINAR (Maavalitsuse II korruse saal). Ootame aruteluseminarile MTÜ-de esindajaid, külamajade- ja rahvamajade juhte, kogukondade ja noorte eestvedajaid! Oodatud on nii Võrumaa Partnerluskogult juba toetust taotlenud kaasamõtlejad kui ka võimalikud taotlejad, kaasa rääkima strateegia uuendamise jaoks olulistel teemadel: 1) infolevik; 2) vajalik tugi Võrumaa Partnerluskogult projektide koostamise, taotlemise ja elluviimise protsessis ning 3) ettepanekud meetmetesse, toetavatesse tegevustesse.
Registreerumine: ylle@voruleader.ee.  LOE LÄHEMEMALT kalendrist.  

14. aprillil toimub VÕRUMAA PARTERLUSKOGU üldkogu
. LOE LÄHEMALT kalendrist.