Pokumaa Õpilasmaleva korraldamine

Pokumaa SA

Projekti toel korraldati malevajuhtidele (3 in) koolitus, mille käigus läbiti esmaabi- ja laagrikasvataja koolitus ning sooritati kutseeksam. 2010.a. juulis-augustis toimus Pokumaa Õpilasmaleva läbiviimine kus osalesid Antsla ja Urvaste valla noored vanuses 14-18. Malevlastele korraldati esmaabi-, loodusfotograafia-, puittaimede- koolitused ja toimus õppereis Elva Matkakeskusesse ja Võrtsjärve piirkonda.

Toetus: Meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 2 164,34 eurot.