Rõuge inimesed ja sündmused läbi aegade – kodulooline näidend ja raamat

Rõuge Vallavalitsus
Projektitegevuse käigus koguti ja talletati hulgaliselt koduloolist materjali isikute elulookirjelduste ja Rõuge valla tähtsamate sündmuste kirjeldustena. Materjal on talletatud ja süstematiseeritud, milliste alusel on valminud Rõuge-aineline näidend ning Rõuge valla kodulooline 120 leheküljeline raamat „Noppeid ja mälestusi 20.sajandi Rõugest“, tiraažiga 1000 eksemplari. Raamat on koostatud nn. Rõuge valla esindusraamatuna ja mõeldud kingitusena erinevateks puhkudeks. Hulk raamatuid on antud valla raamatukogudesse, kooli ja teistesse allasutustesse kasutamiseks. Samuti on raamatu elektrooniline versioon pdf-formaadis kättesaadav kõigile huvilistele valla kodulehel https://rouge.kovtp.ee/documents/822972/0/Noppeid+ja+m%C3%A4lestusi+20.+sajandi+R%C3%B5ugest.pdf/e553280b-b70a-4c9d-801e-b2742cbd3cfd
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 6 417,00 eurot.