Rõuge Priitahtlike Pritsimeeste Käraja (2010 I voor)

rouge-pritsumehed-120830

MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed

Projekti üldiseks eesmärgiks oli populariseerida Rõuge valla inimeste seas Rõuge priitahtlike pritsimeeste tegevust ning seeläbi arendada kogukonna sidusust ning elujõulisust. 31. juulil 2010 toimus Rõuges priitahtlike pritsimeeste 105 aastapäevale pühendatud üritus “Priitahtlike pritsimeeste käraja”, millest võttis osa 376 inimest üle terve Eesti. Liikuvaks reklaamiks valmistati ja paigaldati projekti toel MTÜ bussile reklaamkleebised. Üritusel astus teiste seas üles ka Võru valla Tagaküla puhkpilliorkester, kelle rolliks oli muuhulgas ka ronkkäigul mängimine ja meeleolu tekitamine.Samuti valmis põhjalik ajaloofaktidele tuginev brožüür 2000 ex koos pildimaterjaliga Rõuge Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu (1905) tegevusest kuni Rõuge Priitahtlike Pritsimeeste MTÜ (2010) tegevuste kajastamiseni. Täiustati ka ühingu põhivaralist baasi: osteti elektrigeneraator, statiivil valgustuskomplekt, mootorsaag ja ujuvpump. Turundustemaatika arendamiseks tellitu MTÜ-le teisaldatavad bännerid. Erinevatel üritustel osalemiseks ning enda nähtavamaks muutmiseks telliti MTÜ sümboolikaga lipp. LEADER meetme projektitoel sai ühing oluliselt arendada ennetustööd Rõuge vallas ja lähipiirkonnas ning täiustada materiaalset baasi, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 7 608,28 eurot.