Rõuge Spordiklubile hokivarustuse soetamine

rouge-spordiklubi-hokivarustus-120830

Rõuge Spordiklubi MTÜ

Projekti käigus soetati ühe meeskonna jagu hokivarustust ja 2 hokiväravat, rajati jääväljak ja korraldati Võrumaa sisene jäähokiturniir. Projekti käigus kaasati üha uusi noori sporditegevusse, suurendati jäähoki kandepinda ja populaarsust. Projekt aitas kaasa areneda jäähoki maakondlikuks keskuseks. Pandi alus uuele talvespordiürituse traditsioonile maapiirkonnas. Kuna projekti läbiviimisse olid kaasatud Rõuge vallas elavad kohalikud noored ja MTÜ Rõuge Spordiklubi, aidati projekti läbiviimisega kaasa noorte vabaaja sisustamisele, noorte aktiivsuse kasvule maapiirkonnas, propageeritakse tervislikku eluviisi ning aktiivset liikumist kohalike elanike seas.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 7 384,04 eurot.