Rõuge televisioon

Noorsooühing Rõuge Noorteklubi
Rõuge Televisiooni stuudio loomiseks osteti videokaamera komplekt Sony HXR-NX5E Pro Edition Kit ja lauaarvutikomplekt ML 770. Samas viidi läbi õppetegevused, mille käigus õpiti ajakirjanikutööd, uudiste koostamist, loomingulist tööd filmidega ja tehnilist montaazitööd. Televisiooni kaudu suureneb info liikumine piirkonnas toimuva kohta ning äratab seeläbi noortes huvi kodukoha arengu kohta. Mitkekesistab noorte eneseväljendus- ja kaasarääkimisvõimalusi kodukoha arengus. On tekkinud uus viis piirkonna kultuuriväärtuste säilitamiseks.
Toetus: Meede 3. Noorte tegevuse edendamine, summas 9 501,84 eurot.