Sänna mõisa puutöökoja remont

Sänna mõisa puutöökoja remont

MTÜ Sänna Mõisakeskus

MTÜ Sänna Mõisakeskus taotles LEADER programmist rahastust projektile “Sänna mõisa puutöökoja remont”. Toetuse suureks oli 139160 krooni.
Projekti käigus renoveeriti Sänna mõisakompleksi kuuluva viljaait-kuivati põhjatiib, kus tegutseb külaelanikele avatud puutöökoda. Remondi teostamine võimaldab puutöökoja aastaringset kasutuselevõttu.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 139 160 krooni / 8 893,95 eurot.